Elektronické služby

zohor es

Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Úvod  Samospráva  Zverejnené dokumenty  Zverejnené zmluvy 2020

Zverejnené zmluvy 2020

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Poradové
číslo
Zmluvný
partner
Popis Zverejnená
dňa
Platná
do
pdf-icon16x16 90/2020 new-window

Marek Stopko, Lucia Stopková

Kúpna zmluva

13.10.2020

-
pdf-icon16x16 89/2020 new-window

Miroslav Valovič

Zmluva o zriadení vecného bremena

12.10.2020

-
pdf-icon16x16 88/2020 new-window

Nadácia SPP

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku č. 103/2020

08.10.2020

-
pdf-icon16x16 87/2020 new-window

Sloboda zvierat, OZ

Zmluva na odchyt a umiestnenie psov do karanténnej stanice

08.10.2020

-
pdf-icon16x16 86/2020 new-window

Slovak Telekom, a.s.

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb - 0265961432

05.10.2020

-
pdf-icon16x16 85/2020 new-window

Slovak Telekom, a.s.

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb - 0265961203

05.10.2020

-
pdf-icon16x16 84/2020 new-window

Slovak Telekom, a.s.

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb - 0265961333

05.10.2020

-
pdf-icon16x16 83/2020 new-window

Slovak Telekom, a.s.

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb - 0265961202

05.10.2020

-
pdf-icon16x16 82/2020 new-window

Slovak Telekom, a.s.

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb - 0265961680

05.10.2020

-
pdf-icon16x16 81/2020 new-window

PK STAVBY s.r.o.

Rámcová zmluva o spolupráci

05.10.2020

-
pdf-icon16x16 80/2020 new-window

Mgr. art. Marek Bielik

Príkazná zmluva č. 1a/2020

01.10.2020

-
pdf-icon16x16 79/2020 new-window

REGIONPRESS, s.r.o.

Zmluva o inzercii č. 10 120 0217

24.09.2020

-
pdf-icon16x16 78/2020 new-window

Nadácia SPP

Zmluva o poskytnutí finančnho prpíspevku č. 103/2020

10.09.2020

-
pdf-icon16x16 77/2020 new-window

OZ - Zohor včera a dnes

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie platného VNZ o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce č. 3/2018

08.09.2020

-
pdf-icon16x16 76/2020 new-window

Futbalový klub FC ZOHOR

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie platného VNZ o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce č. 3/2018

07.09.2020

-
pdf-icon16x16 75/2020 new-window

KOVOSTAV SK, s.r.o.

Zmluva o dielo

31.08.2020

-
pdf-icon16x16 74/2020 new-window

LUKAgast s.r.o.

Zmluva o poskytovaní stravovania

31.08.2020

-
pdf-icon16x16 73/2020 new-window

Mgr. art. Marek Bielik

Príkazná zmluva č. 1/2020

29.08.2020

-
pdf-icon16x16 72/2020 new-window

Elvíra Mistríková

Zmluva č. 1-03-6 o prepožičaní hrobového miesta na cintoríne v obci Zohor

13.08.2020

-
pdf-icon16x16 71/2020 new-window

MAPEKA s.r.o.

Zmluva o dielo - Garáž hasičská zbrojnica v Zohore - rekonštrukcia

13.08.2020

-
pdf-icon16x16 70/2020 new-window

SR - MV SR

Zmluva o výpožičke hnuteľného majteku štátu č.p. SITB-OO2-2020/001077-001

10.08.2020

-
pdf-icon16x16 69/2020 new-window

SR - MV SR

Zmluva o výpožičke č. KRHZ-BA-VO-95-015/2020

06.08.2020

-
pdf-icon16x16 68/2020 new-window

Bratislavský samosprávny kraj

Zmluva o poskytnutí dotácie - Zohor včera a dnes-5.ročník

31.07.2020

-
pdf-icon16x16 67/2020 new-window

Miroslav KOVÁR

Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 01.08.2005

29.07.2020

-
pdf-icon16x16 66/2020 new-window

Partlová Alexandra

Zmluva č. 1-34-2 prepožičaní hrobového miesta na cintoríne v obci Zohor

14.07.2020

-
pdf-icon16x16 65/2020 new-window

Občianske združenie Tenisový klub Zohor

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie platného VNZ o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce č. 3/2018

14.07.2020

-
pdf-icon16x16 64/2020 new-window

MAPEKA s.r.o.

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

07.07.2020

-
pdf-icon16x16 63/2020 new-window

Bertovičová Renáta

Zmluva č. 1-44- 3 prepožičaní hrobového miesta na cintoríne v obci Zohor

07.07.2020

-
pdf-icon16x16 62/2020 new-window

EMPEMONT Slovakia s.r.o.

Zmluva o dielo

07.07.2020

-
pdf-icon16x16 61/2020 new-window

JUDr. Vladimír Škuta CSc.

Kúpna zmluva

06.07.2020

-
pdf-icon16x16 60/2020 new-window

TERNO real estate s.r.o.

Dodatok č. 1 k zmluve o odvoze tuhého komunálneho odpadu ev. č. 1/2020

01.07.2020

-
pdf-icon16x16 59/2020 new-window

Stavebné bytové družstvo občanov so sídlom v Pezinku

Zmluva o odvoze tuhého komunálneho odpadu ev.č. 3/2020

01.07.2020

-
pdf-icon16x16 58/2020 new-window

Obec Borinka

Zmluva o vzájomnej spolupráci a budúcom spoločnom užívaní výsledkov projektu

23.06.2020

-
pdf-icon16x16 57/2020 new-window

Občianske združenie ROCONABA

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie platného VNZ o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce č. 3/2018

23.06.2020

-
pdf-icon16x16 56/2020 new-window

Soza

Hromadná licenčná zmluva - Krojovaný fašiang

17.06.2020

-
pdf-icon16x16 55/2020 new-window

TOPSET Solutions s.r.o.

Zmluva o poskytnutí IR ÚPVS Registratúra

12.06.2020

-
pdf-icon16x16 54/2020 new-window

TOPSET Solutions s.r.o.

Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva Modulu CÚET k programu WinCITY Registratúra

12.06.2020

-
pdf-icon16x16 53/2020 new-window

Generali Poisťovňa, a.s.

Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu

12.06.2020

-
pdf-icon16x16 52/2020 new-window

ČSOB Poisťovňa, a. s.

Poistná zmluva Biznis Plus - Dodatok č. 8

12.06.2020

-
pdf-icon16x16 51/2020 new-window

Kníhtlač - Jozef Gerthofer

Dodatok č. 2 k zmluve o odvoze tuhého komunálneho odpadu ev. č. 29/2013

10.06.2020

-
pdf-icon16x16 50/2020 new-window

CYEB s.r.o.

Zmluva o združenej dodávke zemného plynu

04.06.2020

-
pdf-icon16x16 49/2020 new-window

FCC Zohor spol. s r.o.

Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci

01.06.2020

-
pdf-icon16x16

48/2020 new-window

48/2020 new-window

HSH Izol s.r.o

Zmluva o dielo + príloha č. 1 až  3

Príloha č. 4 až 10

28.05.2020

-
pdf-icon16x16 47/2020 new-window

Západoslovenská distribučná, a.s. a Altrex s.r.o.,

Zmluva o zriadení vecných bremien a prevzatí záväzku

26.05.2020

-
pdf-icon16x16 46/2020 new-window

Ing.arch.Ivan Jarina, autorizovaný architekt

Zmluva o dielo

25.05.2020

-
pdf-icon16x16 45/2020 new-window

Mesto Malacky

Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na rok 2020

25.05.2020

-
pdf-icon16x16 44/2020 new-window

ČSOB Poisťovňa, a.s.

Poistná zmluva Biznis Plus - Dodatok č. 1

15.05.2020

-
pdf-icon16x16 43/2020 new-window

Dulanská Eustacha

Zmluva č. 2-36-3 o prepožičaní hrobového miesta na cintoríne v obci Zohor

14.05.2020

-
pdf-icon16x16 42/2020 new-window

MUDr. Gilbert Maurille Houndjo

Dodatok č. 7 k Zmluve o nájme nebytových priestorov

12.05.2020

-
pdf-icon16x16 41/2020 new-window

Eduard Klacik

Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena zo dňa 04.02.2020

23.04.2020

-
pdf-icon16x16 40/2020 new-window

Mária Samochinová

Dodatok č. 11 k Zmluve o nájme zo dňa 31.08.1998

26.03.2020

-
pdf-icon16x16 39/2020 new-window

Občianske združenie Zohorské ozveny

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie platného VNZ o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce č. 3/2018

18.03.2020

-
pdf-icon16x16 38/2020 new-window

Mgr. Juraj Lobotka

Mandátna zmluva

17.03.2020

-
pdf-icon16x16 37/2020 new-window

MK hlas, s.r.o.

Zmluva o poskytovaní služieb ROZANA

17.03.2020

-
pdf-icon16x16 36/2020 new-window

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Zmluva č. 320 0094 poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

17.03.2020

-
pdf-icon16x16 35/2020 new-window

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Zmluva č.14/2020/2337 o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu SR na rok 2020 na výkon prác na vojnových hroboch

17.03.2020

-
pdf-icon16x16 34/2020 new-window

Materské centrum Motýlik

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie platného VNZ o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce č. 3/2018

13.03.2020

-
pdf-icon16x16 33/2020 new-window

Roman Slezák

Zmluva č. 2-20-10 o prepožičaní hrobového miesta na cintoríne v obci Zohor

11.03.2020

-
pdf-icon16x16 32/2020 new-window

Andrej Gecler

Zmluva o odvoze tuhého komunálneho odpadu ev.č. 2/2020

11.03.2020

-
pdf-icon16x16 31/2020 new-window

FCC Zohor, s.r.o.

Zmluva o spolupráci

10.03.2020

-
pdf-icon16x16 30/2020 new-window

Fórum života, občianske združenie

Memorandum o spolupráci pri realizovaní Projektu

10.03.2020

-
pdf-icon16x16 29/2020 new-window

02 Slovakia, s.r.o.

Kúpna zmluva č. 2400346914

09.03.2020

-
pdf-icon16x16 28/2020 new-window

Zohor Roviny s.r.o.

Zmluva o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby 

06.03.2020

-
pdf-icon16x16 27/2020 new-window

02 Slovakia, s.r.o.

Zmluva o poskytovanf verejných služieb

04.03.2020

-
pdf-icon16x16 26/2020 new-window

02 Slovakia, s.r.o.

Zmluva o poskytovanf verejných služieb

04.03.2020

-
pdf-icon16x16 25/2020 new-window

Zohor Roviny s.r.o.

Zmluva o zriadení vecného bremena

03.03.2020

-
pdf-icon16x16 24/2020 new-window

HM reat plus s.r.o.

Nájovmá zmluva

18.02.2020

-
pdf-icon16x16 23/2020 new-window

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre FO, ktoré sú odkázané na pomoc inej FO a pre FO, ktoré dovŕšili dôchodkový vek na rozpočtový rok 2020

14.02.2020

-
pdf-icon16x16 22/2020 new-window TERNO real estate s.r.o.

Zmluva o odvoze tuhého komunálneho odpadu ev.č. 1/2020

12.02.2020

-
pdf-icon16x16 21/2020 new-window Ministerstvo vnútra SR

Zmluva č.PHZ-OPKl-2019-003153 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MV SR

12.02.2020

-
pdf-icon16x16 20/2020 new-window Štefánia Salayová

Zmluva č. 2-49-5 o prepožičaní hrobového miesta na cintoríne v obci Zohor

10.02.2020

-
pdf-icon16x16 19/2020 new-window FCC Slovensko, s.r.o.

Dodatok k zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a objemným odpadom k zmluve číslo: 5031100009

10.02.2020

-
pdf-icon16x16 18/2020 new-window MDDr. Katarína Sobolíková

Dodatok k zmluve o odvoze tuhého komunálneho odpadu ev.č. 16/2019

10.02.2020

-
pdf-icon16x16 17/2020 new-window OZ-Centrum hier a vzdelávania Anad

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie podľ'a platného VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce č. 3/2018 

10.02.2020

-
pdf-icon16x16 16/2020 new-window Eduard Klacik

Zmluva o zriadení vecného bremena

04.02.2020

-
pdf-icon16x16 15/2020 new-window Mesto Prešov

Darovacia zmluva

03.02.2020

-
pdf-icon16x16 14/2020 new-window Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Dodatok č.004 k Zmluve o dodávke plynu - Dolná ulica 15

31.01.2020

-
pdf-icon16x16 13/2020 new-window Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Dodatok č.004 k Zmluve o dodávke plynu - Dolná ulica 46

31.01.2020

-
pdf-icon16x16 12/2020 new-window Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Dodatok č.004 k Zmluve o dodávke plynu - Kováčska ulica 31

31.01.2020

-
pdf-icon16x16 11/2020 new-window Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Dodatok č.004 k Zmluve o dodávke plynu - Kvetná ulica 34

31.01.2020

-
pdf-icon16x16 10/2020 new-window Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Dodatok č.004 k Zmluve o dodávke plynu - Nám. 1. mája 1

31.01.2020

-
pdf-icon16x16 9/2020 new-window Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Dodatok č.004 k Zmluve o dodávke plynu - Obchodná ulica 3 - I. NP

31.01.2020

-
pdf-icon16x16 8/2020 new-window Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Dodatok č.004 k Zmluve o dodávke plynu - Obcodná ulica 3 - II. NP

31.01.2020

-
pdf-icon16x16 7/2020 new-window Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Dodatok č.004 k Zmluve o dodávke plynu - Obchodná ulica 5

31.01.2020

-
pdf-icon16x16 6/2020 new-window Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Dodatok č.004 k Zmluve o dodávke plynu - Staničná ulica 5

31.01.2020

-
pdf-icon16x16 5/2020 new-window Slovenská agentúra životného prostredia

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí podpory 

30.01.2020

-
pdf-icon16x16 4/2020 new-window Martin Černák

Zmluva o nájme pozemku

29.01.2020

-
pdf-icon16x16 3/2020 new-window Ing. Igor Doka

Zmluva o poskytnutí služby č. 01/2020 o výkone správy

28.01.2020

-
pdf-icon16x16 2/2020 new-window

Stavebné bytové družstvo občanov so sídlom v Pezinku

Zmluva o výkone správy

27.01.2020

-
pdf-icon16x16 1/2020 new-window Mária Samochinová

Kúpna zmluva

21.01.2020

-
Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie