Elektronické služby

zohor es

Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Úvod  Samospráva  Zverejnené dokumenty  Zverejnené zmluvy 2020

Zverejnené zmluvy 2020

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Poradové
číslo
Zmluvný
partner
Popis Zverejnená
dňa
Platná
do
pdf-icon16x16 23/2020 new-window

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre FO, ktoré sú odkázané na pomoc inej FO a pre FO, ktoré dovŕšili dôchodkový vek na rozpočtový rok 2020

14.02.2020

-
pdf-icon16x16 22/2020 new-window TERNO real estate s.r.o.

Zmluva o odvoze tuhého komunálneho odpadu ev.č. 1/2020

12.02.2020

-
pdf-icon16x16 21/2020 new-window Ministerstvo vnútra SR

Zmluva č.PHZ-OPKl-2019-003153 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MV SR

12.02.2020

-
pdf-icon16x16 20/2020 new-window Štefánia Salayová

Zmluva č. 2-49-5 o prepožičaní hrobového miesta na cintoríne v obci Zohor

10.02.2020

-
pdf-icon16x16 19/2020 new-window FCC Slovensko, s.r.o.

Dodatok k zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a objemným odpadom k zmluve číslo: 5031100009

10.02.2020

-
pdf-icon16x16 18/2020 new-window MDDr. Katarína Sobolíková

Dodatok k zmluve o odvoze tuhého komunálneho odpadu ev.č. 16/2019

10.02.2020

-
pdf-icon16x16 17/2020 new-window OZ-Centrum hier a vzdelávania Anad

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie podľ'a platného VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce č. 3/2018 

10.02.2020

-
pdf-icon16x16 16/2020 new-window Eduard Klacik

Zmluva o zriadení vecného bremena

04.02.2020

-
pdf-icon16x16 15/2020 new-window Mesto Prešov

Darovacia zmluva

03.02.2020

-
pdf-icon16x16 14/2020 new-window Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Dodatok č.004 k Zmluve o dodávke plynu - Dolná ulica 15

31.01.2020

-
pdf-icon16x16 13/2020 new-window Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Dodatok č.004 k Zmluve o dodávke plynu - Dolná ulica 46

31.01.2020

-
pdf-icon16x16 12/2020 new-window Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Dodatok č.004 k Zmluve o dodávke plynu - Kováčska ulica 31

31.01.2020

-
pdf-icon16x16 11/2020 new-window Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Dodatok č.004 k Zmluve o dodávke plynu - Kvetná ulica 34

31.01.2020

-
pdf-icon16x16 10/2020 new-window Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Dodatok č.004 k Zmluve o dodávke plynu - Nám. 1. mája 1

31.01.2020

-
pdf-icon16x16 9/2020 new-window Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Dodatok č.004 k Zmluve o dodávke plynu - Obchodná ulica 3 - I. NP

31.01.2020

-
pdf-icon16x16 8/2020 new-window Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Dodatok č.004 k Zmluve o dodávke plynu - Obcodná ulica 3 - II. NP

31.01.2020

-
pdf-icon16x16 7/2020 new-window Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Dodatok č.004 k Zmluve o dodávke plynu - Obchodná ulica 5

31.01.2020

-
pdf-icon16x16 6/2020 new-window Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Dodatok č.004 k Zmluve o dodávke plynu - Staničná ulica 5

31.01.2020

-
pdf-icon16x16 5/2020 new-window Slovenská agentúra životného prostredia

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí podpory 

30.01.2020

-
pdf-icon16x16 4/2020 new-window Martin Černák

Zmluva o nájme pozemku

29.01.2020

-
pdf-icon16x16 3/2020 new-window Ing. Igor Doka

Zmluva o poskytnutí služby č. 01/2020 o výkone správy

28.01.2020

-
pdf-icon16x16 2/2020 new-window

Stavebné bytové družstvo občanov so sídlom v Pezinku

Zmluva o výkone správy

27.01.2020

-
pdf-icon16x16 1/2020 new-window Mária Samochinová

Kúpna zmluva

21.01.2020

-
Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie