Elektronické služby

zohor es

Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Úvod  Samospráva  Zverejnené dokumenty  Zverejnené zmluvy 2019

Zverejnené zmluvy 2019

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Poradové
číslo
Zmluvný
partner
Popis Zverejnená
dňa
Platná
do
pdf-icon16x16 148/2019 new-window

ECOSTEEL, s.r.o.

Zmluva odvoze tuhého komunálneho odpadu ev.č. 13/2019

 31.12.2019

-
pdf-icon16x16 147/2019 new-window

Obec Kolíňany

Darovacia zmluva

 18.12.2019

-
pdf-icon16x16 146/2019 new-window

JUDr. Ľubomír Lipovský

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí právnej služby a o poskytovaní služby výkonu zodpovednej osoby

 18.12.2019

-
pdf-icon16x16 145/2019 new-window

MUDr. Gilbert Maurille Houndjo

Zmluva o užívaní zariadenia

 11.12.2019

-
pdf-icon16x16 144/2019 new-window

MUDr. Elena Slobodová

Zmluva o užívaní zariadenia

 11.12.2019

-
pdf-icon16x16 143/2019 new-window

Ing. Jakub Gerthofer - REPARAF

Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve

 06.12.2019

-
pdf-icon16x16 142/2019 new-window

Róbert Cabadaj,  Katarína Petrovičová 

Kúpna zmluva

 03.12.2019

-
pdf-icon16x16 141/2019 new-window

MAPEKA s.r.o.

Zmluva o dielo

27.11.2019

-
pdf-icon16x16 140/2019 new-window

Monika Šteinerová

Zmluva o odvoze tuhého komunálneho odpadu ev.č. 17/2019

18.11.2019

-
pdf-icon16x16 139/2019 new-window

Dychová hudba SKALIČANÉ

Zmluva o prevedení hudobnej produkcie

18.11.2019

-
pdf-icon16x16 138/2019 new-window

Ján Granec

Zmluva o poskytnutí služby - zimná údržba

15.11.2019

-
pdf-icon16x16 137/2019 new-window

JOHNNY SERVIS s.r.o.

Johnny WC a sanitárna technika

12.11.2019

-
pdf-icon16x16 136/2019 new-window

Guillot Pierre Henry

Dodatok č. 1 ku Zmluve o zriadeni vecných bremien zo dňa 26.07.2019

 04.11.2019

-
pdf-icon16x16 135/2019 new-window

ELKOPLAST Slovakia, s.r.o.

Kúpna zmluva - "Plastové záhradné kompostéry na biologicky rozložiteľ'ný komunálny odpad"

 24.10.2019

-
pdf-icon16x16 134/2019 new-window

Šáchor OZ

Zmluva o organizačnom zabezpečení festivalu ochotníckych divadiel, TRAKTÉR2019, 4. ročník

14.10.2019

-
pdf-icon16x16 133/2019 new-window

MDDr. Katarína Sobolíková

Zmluva o odvoze tuhého komunálneho odpadu ev.č. 16/2019

07.10.2019

-
pdf-icon16x16 132/2019 new-window

Bratislavský samosprávny kraj

Zmluva o poskytnutí dotácie - Prestrešenie pódia na futbalovom štadióne

03.10.2019

-
pdf-icon16x16 131/2019 new-window

ZSE Energia, a.s.

Zmluva o združenej dodávke elektriny

17.09.2019

-
pdf-icon16x16 130/2019 new-window

Úrad vlády SR 

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky

16.09.2019

-
pdf-icon16x16 129/2019 new-window

OZ - Zohor včera a dnes

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie podľa platného VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce č. 3/2018

09.09.2019

-
pdf-icon16x16 128/2019 new-window

Martin Navrátil

Zmluva č. 1-49- 7 o prepožičaní hrobového maesta na cintoríne v obci Zohor

03.09.2019

-
pdf-icon16x16 127/2019 new-window

ATYP PROJEKT, s.r.o.

Zmluva o dielo "Rekonštrukcia Kultúrneho domu v Zohore"

27.08.2019

-
pdf-icon16x16 126/2019 new-window

N. L. stav s.r.o.

Zmluva o dielo "Rekonštrukcia strešnej konštrukcie zubnej ambulancie"

26.08.2019

-
pdf-icon16x16 125/2019 new-window

LUKAgast s.r.o.

Zmluva o poskytovaní stravovania

 26.08.2019

-
pdf-icon16x16 124/2019 new-window

Železnice Slovenskej republiky

Dodatok č. 2 k Zmluve o odvoze tuhého komunálneho odpadu ev.č. 1/2012

 05.08.2019

-
pdf-icon16x16 123/2019 new-window

Materské centrum Motýlik

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie podľa platného VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce č. 3/2018

 31.07.2019

-
pdf-icon16x16 122/2019 new-window

Guillot

Zmluva o zriadení vecných bremien

 29.07.2019

-
pdf-icon16x16 121/2019 new-window

Pierre

Kúpna zmluva

 29.07.2019

-
pdf-icon16x16 120/2019 new-window

OZ - Zohor včera a dnes

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie podľa platného VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce č. 3/2018

 29.07.2019

-
pdf-icon16x16 119/2019 new-window

Sahadža joga Slovensko

Dodatok č. 1 k Zmluve o odvoze tuhého komunálneho odpadu ev.č. 73/2013

 24.07.2019

-
pdf-icon16x16 118/2019 new-window

AUTODOPRAVA, Baláž Trans

Dodatok č. 1 k Zmluve o odvoze tuhého komunálneho odpadu ev.č. 5/2013

 17.07.2019

-
pdf-icon16x16 117/2019 new-window

CDX spol. s r.o.

Zmluva o odvoze tuhého komunálneho odpadu ev.č. 2/2019

 17.07.2019

-
pdf-icon16x16 116/2019 new-window

Zohor ROVINY s.r.o.

Zmluva o zriadení vecného bremena

 12.07.2019

-
pdf-icon16x16 115/2019 new-window

Bytový dom 7 b.j.

Dodatok č. 1 k Zmluve o o odvoze tuhého komunálneho odpadu ev.č. 66/2013

 12.07.2019

-
pdf-icon16x16 114/2019 new-window

SENIOR Zohor

Zmluva o o odvoze tuhého komunálneho odpadu ev.č. 7/2019

 09.07.2019

-
pdf-icon16x16 113/2019 new-window

A.R.CH. s.r.o. a BEL-HOUSE, a.s.

Mandátna zmluva č. 01/2019

 08.07.2019

-
pdf-icon16x16 112/2019 new-window

JR Logistics, s.r.o.

Zmluva o o odvoze tuhého komunálneho odpadu ev.č. 12/2019

 03.07.2019

-
pdf-icon16x16 111/2019 new-window

BEL-HOUSE, a.s. a ÚPn s.r.o.

Zmluva jo vyhotovení diela

 04.07.2019

-
pdf-icon16x16 110/2019 new-window

Miroslav Kovár, Mäso-Údeniny

Zmluva o o odvoze tuhého komunálneho odpadu ev.č. 14/2019

 03.07.2019

-
pdf-icon16x16 109/2019 new-window

NEOPROT, spol.s r.o.

Zmluva o nájme nebytových priestorov

 02.07.2019

-
pdf-icon16x16 108/2019 new-window

lng. lgor Doka

Zmluva o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby 

 28.06.2019

-
pdf-icon16x16 107/2019 new-window

Tomáš Behro

Zmluva o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby

 28.06.2019

-
pdf-icon16x16 106/2019 new-window

Monika Partlová

Kúpna zmluva

 27.06.2019

-
pdf-icon16x16 105/2019 new-window

SISO, s.r.o.

Kúpna zmluva

 27.06.2019

-
pdf-icon16x16 104/2019 new-window

OZ Mažoretky ELLA Malacky

Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitie

 21.06.2019

-
pdf-icon16x16 103/2019 new-window

ČSOB Poisťovňa, a. s.

Poistná zmluva Biznis Plus - Dodatok č. 7

 19.06.2019

-
pdf-icon16x16 102/2019 new-window

Členovia MAS Dolné Záhorie, o.z.

Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci a združení finančných prostriedkov č. 1/2019

 18.06.2019

-
pdf-icon16x16 101/2019 new-window

Bratislavský samosprávny kraj

Zmluva o poskytnutí dotácie "Zohor včera a dnes: Prícestná kamenná Kalvária"

 14.06.2019

-
pdf-icon16x16 100/2019 new-window

Západoslovenská distribučná, a.s.

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadatela do distribučnej sústavy

 14.06.2019

-
pdf-icon16x16 99/2019 new-window

Bratislavský samosprávny kraj

Zmluva o poskytnutí dotácie "Zohor včera a dnes: 4.roč. Ocú a Kaplnka sv.lzidora"

 13.06.2019

-
pdf-icon16x16 98/2019 new-window

Anna Hubeková

Zmluva o odvoze tuhého komunálneho odpadu ev. č. 10/2019

 05.06.2019

-
pdf-icon16x16 97/2019 new-window

miestor s.r.o.

Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie

 05.06.2019

-
pdf-icon16x16 96/2019 new-window

Technické služby Zohor, spol. s r.o.

Dodatok č. 3 k zmluve o nájme a prevádzkovaní kanalizácie

 31.05.2019

-
pdf-icon16x16 95/2019 new-window

OZ Cirkevný spevácky zbor GLÓRIA

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie podľ'a platného VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce č.3/2018

 22.05.2019

-
pdf-icon16x16 94/2019 new-window

Špalek Tibor

Zmluva 3-01-5 o prepožičaní hrobového miesta na cintoríne v obci Zohor

 21.05.2019

-
pdf-icon16x16 93/2019 new-window

Sabol Jozef

Zmluva 2-08-8 o prepožičaní hrobového miesta na cintoríne v obci Zohor

 21.05.2019

-
pdf-icon16x16 92/2019 new-window

Elektrotechnické produkty, s.r.o.

Dodatok č. 1 k zmluve o odvoze tuhého komunálneho odpadu ev.č. 16/2013

 21.05.2019

-
pdf-icon16x16 91/2019 new-window

Lekáreň HEYDUKOVA, s.r.o.

Dodatok č. 1 k zmluve o odvoze tuhého komunálneho odpadu ev.č. 58/2013

 21.05.2019

-
pdf-icon16x16 90/2019 new-window

Nadácia SPP

Zmluva o poskytnutí finančnhéo príspevku č. 80/2019

 20.05.2019

-
pdf-icon16x16 89/2019 new-window

Futbalový klub FC ZOHOR

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie podľ'a platného VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce č.3/2018

 20.05.2019

-
pdf-icon16x16 88/2019 new-window

O.K. SHOOTING Security, s.r.o.

Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby ochrany objektu

 09.05.2019

-
pdf-icon16x16 87/2019 new-window

Frančoková Mária

Zmluva 3-04- 4 o prepožičaní hrobového miesta na cintoríne v obci Zohor

 07.05.2019

-
pdf-icon16x16 86/2019 new-window

Kristína Mišovičová

Zmluva o podaní umeleckého výkonu

 06.05.2019

-
pdf-icon16x16 85/2019 new-window

Občianske združenie ROCONABA

Zmluva o nájme pozemku

 06.05.2019

-
pdf-icon16x16 84/2019 new-window

TENDERnet s.r.o.

Licenčná zmluva

 06.05.2019

-
pdf-icon16x16 83/2019 new-window

BEL-HOUSE, a.s.

Kúpna zmluva

 03.05.2019

-
pdf-icon16x16 82/2019 new-window

Tomáš, Andrea a Helena

Dodatok darovacej zmluvy

 30.04.2019

-
pdf-icon16x16 81/2019 new-window

OZ ROCONABA

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie podľ'a platného VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce č.3/2018

 24.04.2019

-
pdf-icon16x16 80/2019 new-window

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Zmluva č. 39 089 o poskytnutí dotácie z prostriedkov 

 24.04.2019

-
pdf-icon16x16 79/2019 new-window

ZSE Energia,a.s.

Zmluva o združenej dodávke elektriny

 23.04.2019

-
pdf-icon16x16 78/2019 new-window

Mgr. Gabriela

Darovacia zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena

 12.04.2019

-
pdf-icon16x16 77/2019 new-window

FITNES

Dodatok č. 1 k zmluve o odvoze tuhého komunálneho odpadu ev.č. 19/2013

 12.04.2019

-
pdf-icon16x16 76/2019 new-window

SPOVBYT 12 b.j.

Dodatok č. 1 k zmluve o odvoze tuhého komunálneho odpadu ev.č. 67/2013

 12.04.2019

-
pdf-icon16x16 75/2019 new-window

SOZA

Hromadná licenčná zmluva

 10.04.2019

-
pdf-icon16x16 74/2019 new-window

TRANS ORIENT

Dodatok č. 1 k zmluve o odvoze tuhého komunálneho odpadu ev.č. 3/2008

 04.04.2019

-
pdf-icon16x16 73/2019 new-window

Drogéria GULLA

Dodatok č. 1 k zmluve o odvoze tuhého komunálneho odpadu ev.č. 12/2013

 04.04.2019

-
pdf-icon16x16 72/2019 new-window

LUKAgast

Dodatok č. 1 k zmluve o odvoze tuhého komunálneho odpadu ev.č. 31/2013

 04.04.2019

-
pdf-icon16x16 71/2019 new-window

REGION PRESS, s.r.o.

Zmluva o inzercii

 03.04.2019

-
pdf-icon16x16 70/2019 new-window

COOP Jednota Senica, SD

Dodatok č. 1 k zmluve o odvoze tuhého komunálneho odpadu ev.č. 8/2013

 02.04.2019

-
pdf-icon16x16 69/2019 new-window

Mária Kupková

Dodatok č. 1 k zmluve o odvoze tuhého komunálneho odpadu ev.č. 34/2013

 02.04.2019

-
pdf-icon16x16 68/2019 new-window

FirstFarms Mlyn Záhorie a.s.

Zmluva o odvoze tuhého komunálneho odpadu ev.č. 3/2019

 02.04.2019

-
pdf-icon16x16 67/2019 new-window

Materská škola

Dodatok č. 1 k zmluve o odvoze tuhého komunálneho odpadu ev.č. 33/2013

 01.04.2019

-
pdf-icon16x16 66/2019 new-window

COOP Jednota Bratislava-vidiek, s.d. 

Dodatok č. 1 k zmluve o odvoze tuhého komunálneho odpadu ev.č. 9/2013

 01.04.2019

-
pdf-icon16x16 65/2019 new-window

Bufet

Zmluva o odvoze tuhého komunálneho odpadu ev.č. 1/2019

 01.04.2019

-
pdf-icon16x16 64/2019 new-window

Mgr. Marek

Zmluva o zriadení vecných bremien

 28.03.2019

-
pdf-icon16x16 63/2019 new-window

Igor Kuchár

Dodatok č. 1 k zmluve o odvoze tuhého komunálneho odpadu ev.č. 52/2013

 28.03.2019

-
pdf-icon16x16 62/2019 new-window

Stavebné bytové družstvo občanov

Dodatok č. 1 k zmluve o odvoze tuhého komunálneho odpadu ev.č. 1/2014

 28.03.2019

-
pdf-icon16x16 61/2019 new-window

Stavebné bytové družstvo občanov

Dodatok č. 1 k zmluve o odvoze tuhého komunálneho odpadu ev.č. 2/2015

 28.03.2019

-
pdf-icon16x16 60/2019 new-window

Stavebné bytové družstvo občanov

Dodatok č. 1 k zmluve o odvoze tuhého komunálneho odpadu ev.č. 71/2013

 28.03.2019

-
pdf-icon16x16 59/2019 new-window

Mesto Malacky

Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na rok 2019

 27.03.2019

-
pdf-icon16x16 58/2019 new-window

IDH Slovakia s.r.o.

Dodatok č. 1 k zmluve o odvoze tuhého komunálneho odpadu ev.č. 1/2017

 26.03.2019

-
pdf-icon16x16 57/2019 new-window

Büttner - Schmitz s.r.o.

Dodatok č. 1 k zmluve o odvoze tuhého komunálneho odpadu ev.č. 6/2013

 26.03.2019

-
pdf-icon16x16 56/2019 new-window

MUDr. Elena Slobodová

Dodatok č. 1 k zmluve o odvoze tuhého komunálneho odpadu ev.č. 59/2013

 26.03.2019

-
pdf-icon16x16 55/2019 new-window

Qh Zohor, s.r.o.

Dodatok č. 1 k zmluve o odvoze tuhého komunálneho odpadu ev.č. 1/2018

 26.03.2019

-
pdf-icon16x16 54/2019 new-window

International Rescue system s.r.o.

Dodatok č. 1 k zmluve o odvoze tuhého komunálneho odpadu ev.č. 23/2013

 26.03.2019

-
pdf-icon16x16 53/2019 new-window

CBA Slovakia, a.s.

Dodatok č. 1 k zmluve o odvoze tuhého komunálneho odpadu ev.č. 10/2013

 26.03.2019

-
pdf-icon16x16 52/2019 new-window

MDDr. Katarína Sobolíková

Zmluva o nájme služobného bytu

 26.03.2019

-
pdf-icon16x16 51/2019 new-window

MDDr. Katarína Sobolíková

Zmluva o nájme nebytových priestorov

 26.03.2019

-
pdf-icon16x16 50/2019 new-window

Katarína Valovičová

Zmluva o odvoze tuhého komunálneho odpadu ev.č. 11/2019

 26.03.2019

-
pdf-icon16x16 49/2019 new-window

Tenis Klub, Občianske združenie

Dodatok č. 1 k zmluve o odvoze tuhého komunálneho odpadu ev.č. 50/2013

 26.03.2019

-
pdf-icon16x16 48/2019 new-window

3PACK group

Dodatok č. 1 k zmluve o odvoze tuhého komunálneho odpadu ev.č. 2/2018

 26.03.2019

-
pdf-icon16x16 47/2019 new-window

CHYOSLA - STAV, s.r.o.

Dodatok č. 1 k zmluve o odvoze tuhého komunálneho odpadu ev.č. 22/2013

 26.03.2019

-
pdf-icon16x16 46/2019 new-window

Základná škola Albína Brunovského

Dodatok č. 1 k zmluve o odvoze tuhého komunálneho odpadu ev.č. 57/2013

 26.03.2019

-
pdf-icon16x16 45/2019 new-window

VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.

Dohoda o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

 26.03.2019

-
pdf-icon16x16 44/2019 new-window

Spoločenstvo vlastníkov A

Dodatok č. 1 k zmluve o odvoze tuhého komunálneho odpadu ev.č. 62/2013

 21.03.2019

-
pdf-icon16x16 43/2019 new-window

KNÍHTLAČ - Jozef Gerthofer

Dodatok č. 1 k zmluve o odvoze tuhého komunálneho odpadu ev.č. 29/2013

 21.03.2019

-
pdf-icon16x16 42/2019 new-window

JEDNOROŽEC, s.r.o.

Dodatok č. 2 k zmluve o odvoze tuhého komunálneho odpadu ev.č. 24/2013

 21.03.2019

-
pdf-icon16x16 41/2019 new-window

KBZ s.r.o.

Zmluva o odvoze tuhého komunálneho odpadu ev.č. 4/2019

 21.03.2019

-
pdf-icon16x16 40/2019 new-window

Bernard

Kúpna zmluva

 21.03.2019

-
pdf-icon16x16 39/2019 new-window

Tomáš, Andra a Helena

Darovacia zmluva

 21.03.2019

-
pdf-icon16x16 38/2019 new-window

Rímskokatolická cirkev, farnost' Zohor

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie podľ'a platného VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce č.3/2018

 21.03.2019

-
pdf-icon16x16 37/2019 new-window

ZSE Energia, as,

Zmluva o združenej dodávke elektriny

 19.03.2019

-
pdf-icon16x16 36/2019 new-window

Štefánia Čulenová

Zmluva č. 1-10-5 o prepožičaní hrobového miesta na cintoríne v obci Zohor

 19.03.2019

-
pdf-icon16x16 35/2019 new-window

Andrej Gecler

Dodatok č. 1 k zmluve o odvoze tuhého komunálneho odpadu ev.č. 41/2013

 19.03.2019

-
pdf-icon16x16 34/2019 new-window

SPOVLAB 6 b.j.

Dodatok č. 1 k zmluve o odvoze tuhého komunálneho odpadu ev.č. 69/2013

 19.03.2019

-
pdf-icon16x16 33/2019 new-window

XIMEA s.r.o.

Dodatok č. 1 k zmluve o odvoze tuhého komunálneho odpadu ev.č. 54/2013

 19.03.2019

-
pdf-icon16x16 32/2019 new-window

Mária Samochinová

Zmluva o odvoze tuhého komunálneho odpadu ev.č. 6/2019

 19.03.2019

-
pdf-icon16x16 31/2019 new-window

DATOM-DT s.r.o.

Zmluva o dielo č. 162/2019

 19.03.2019

-
pdf-icon16x16 30/2019 new-window

ŠIRECOM - Šidlovská Renata

Dodatok č. 1 k zmluve o odvoze tuhého komunálneho odpadu ev.č. 48/2013

 18.03.2019

-
pdf-icon16x16 29/2019 new-window

Miroslav Valovič, Šenk u Kratochvíla

Dodatok č. 1 k zmluve o odvoze tuhého komunálneho odpadu ev.č. 47/2013

 18.03.2019

-
pdf-icon16x16 28/2019 new-window

ANDINA, s.r.o.

Dodatok č. 2 k zmluve o odvoze tuhého komunálneho odpadu ev.č. 1/2013

 18.03.2019

-
pdf-icon16x16 27/2019 new-window

Vlastnící bytov a NP v dome Železničiarska 16

Dodatok č. 2 k zmluve o odvoze tuhého komunálneho odpadu ev.č. 70/2013

 18.03.2019

-
pdf-icon16x16 26/2019 new-window

EKOTIPS a.s.

Dodatok č. 1 k zmluve o odvoze tuhého komunálneho odpadu ev.č. 3/2017

 18.03.2019

-
pdf-icon16x16 25/2019 new-window

PROmiprojekt, s.r.o.

Dodatok č. 1 k zmluve o odvoze tuhého komunálneho odpadu ev.č. 40/2013

 18.03.2019

-
pdf-icon16x16 24/2019 new-window

Slovenský rybársky zväz

Zmluva o odvoze tuhého komunálneho odpadu ev.č. 8/2019

 18.03.2019

-
pdf-icon16x16 23/2019 new-window

Záhrada Zuzana

Dodatok č. 1 k zmluve o odvoze tuhého komunálneho odpadu ev.č. 55/2013

 14.03.2019

-
pdf-icon16x16 22/2019 new-window

02 Slovakia, s.r.o.

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

 14.03.2019

-
pdf-icon16x16 21/2019 new-window

Juraj Badrna

Kúpna zmluva

 12.03.2019

-
pdf-icon16x16 20/2019 new-window

Futbalový klub FC Zohor

Dodatok č. 1 k zmluve o odvoze tuhého komunálneho odpadu ev.č. 17/2013

 12.03.2019

-
pdf-icon16x16 19/2019 new-window

Anna Číková

Kúpna zmluva

 12.03.2019

-
pdf-icon16x16 18/2019 new-window

P+K s.r.o.

Zmluva o odstraňovaní a umiestňovaní vozidiel na určené parkovisko

 11.03.2019

-
pdf-icon16x16 17/2019 new-window

OZ - Centrum hier a vzdelávania Anad

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie podľ'a platného VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce č.3/2018

 07.03.2019

-
pdf-icon16x16 16/2019 new-window

OZ Tenisový klub Zohor

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie podľ'a platného VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce č.3/2018

 06.03.2019

-
pdf-icon16x16 15/2019 new-window

RVC Senica s.r.o.

Dodatok č. 5 k zmluve zo dňa 11.2.2009 o poskytovaní audítorských služieb

 06.03.2019

-
pdf-icon16x16 14/2019 new-window

OZ Tenisový klub Zohor

Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve

 04.03.2019

-
pdf-icon16x16 13/2019 new-window

Makyta plosina s.r.o.

Zmluva o oprave a údržbe verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu v obci Zohor

 18.02.2019

-
pdf-icon16x16 12/2019 new-window

Wolf & Linden s.r.o.

Dohoda o postúpení a prevzatí práv a povinností zo zmluvy o poskytnutí právnej služby a o poskytnutí výkonu zodpovednej osoby

 18.02.2019

-
pdf-icon16x16 11/2019 new-window

OZ - A proč né?

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie podľ'a platného VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce č.3/2018

 11.02.2019

-
pdf-icon16x16 10/2019 new-window Občianske združenie Zohorské ozveny

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie podľ'a platného VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce č.3/2018

 11.02.2019

-
pdf-icon16x16 9/2019 new-window MPSVaR SR

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre FO, ktoré sú odkázané na pomoc inej FO a pre FO, ktoré dovŕšili dôchodkový vek na rozpočtový rok 2019

 11.02.2019

-
pdf-icon16x16 8/2019 new-window MUDr. Gilbert Maurille Houndjo

Dodatok č.6 k Zmluve o nájme nebytových priestorov 

 11.02.2019

-
pdf-icon16x16 7/2019 new-window OZ Šáchor

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie podľ'a platného VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce č.3/2018

 06.02.2019

-
pdf-icon16x16 6/2019 new-window Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Zohor

Zámenná zmluva

 06.02.2019

-
pdf-icon16x16 5/2019 new-window Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Zohor

Zmluva o spolupráci

 06.02.2019

-
pdf-icon16x16 4/2019 new-window KBZ s.r.o.

Zmluva na vykonávanie zberu, výkupu a na prepravu komunálneho odpadu

 16.01.2019

-
pdf-icon16x16 3/2019 new-window XIPRA, s.r.o.

Zmluva o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby 

 14.01.2019

-
pdf-icon16x16 2/2019 new-window Ing. Igor Doka

Zmluva o poskytnutí služby č. 01/2019 

 09.01.2019

-
pdf-icon16x16 1/2019 new-window Pokorny architekti s.r.o.

Zmluva o dielo

 07.01.2019

-
Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie