Elektronické služby

zohor es

Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Úvod  Samospráva  Zverejnené dokumenty  Zverejnené zmluvy 2018

Zverejnené zmluvy 2018

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Poradové
číslo
Zmluvný
partner
Popis Zverejnená
dňa
Platná
do
pdf-icon16x16 127/2018 new-window Wolf & Linden s.r.o.

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní právnych služieb a o poskytnutí služby výkonu zodpovednej osoby

 31.12.2018

-
pdf-icon16x16 126/2018 new-window Ing. Jakub Gerthofer - REPARAF

Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve

 20.12.2018

-
pdf-icon16x16 125/2018 new-window QADRAPLUS, s.r.o.

Zmluva o spracúvaní osobných údajov

 17.12.2018

-
pdf-icon16x16 124/2018 new-window lng. Miroslav Světlík

Kúpna zmluva

 29.11.2018

-
pdf-icon16x16 123/2018 new-window JOHNNY SERVIS s.r.o.

Johnny Sport - mobilné wc s pisoárom

 27.11.2018

-
pdf-icon16x16 122/2018 new-window Mesto Malacky

Dodatok č. 1 k Zmluve spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnost'detí na rok 2018

 27.11.2018

-
pdf-icon16x16 121/2018 new-window Ján GRANEC

Zmluva o poskytnutí služby

 14.11.2018

-
pdf-icon16x16 120/2018 new-window BEL-HOUSE, a.s. a ÚPN s.r.o.

Zmluva o vyhotovení diela

 12.11.2018

-
pdf-icon16x16 119/2018 new-window A.R.CH. s.r.o. a BEL-HOUSE, a.s.

Mandátna zmluva č. 01/2018

 12.11.2018

-
pdf-icon16x16 118/2018 new-window COMFING, spol. s r.o.

Zmluva o dielo

 12.11.2018

-
pdf-icon16x16 117/2018 new-window Slovenská agentúra životného prostredia

Zmluva o poskytnutí podpory na realizáciu Národného projektu Zelené obce Slovenska

 09.11.2018

-
pdf-icon16x16 116/2018 new-window Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky

Dohoda č. 18l02l010l7

 08.11.2018

-
pdf-icon16x16 115/2018 new-window Šáchor OZ

Zmluva o organizačnom zabezpečení festivalu ochotníckych divadiet, TRAKTÉR 2018, 3. ročník

 07.11.2018

-
pdf-icon16x16 114/2018 new-window VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.

Kúpna zmluva

 25.10.2018

-
pdf-icon16x16 113/2018 new-window VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.

Zmluva o zriadení vecných bremien  - ZRUŠENÁ

 25.10.2018

-
pdf-icon16x16 112/2018 new-window XlPRA, s.r.o.

Zmluva o zriadení vecných bremien

 25.10.2018

-
pdf-icon16x16 111/2018 new-window SBD-P Pezinok

Dodatok č. 2 k Zmluve o odvoze tuhého komunálneho odpadu ev.č. 70/2013

 19.10.2018

-
pdf-icon16x16 110/2018 new-window TRANS ORIENT

Zmluva o odvoze tuhého komunálneho odpadu ev.č. 3/2018

 19.10.2018

-
pdf-icon16x16 109/2018 new-window 3PACK group

Zmluva o odvoze tuhého komunálneho odpadu ev.č. 2/2018

 19.10.2018

-
pdf-icon16x16 108/2018 new-window Materské centrum Motýlik

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke priestorov

 19.10.2018

-
pdf-icon16x16 107/2018 new-window lng. Miroslav Seidl

Zmluva o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby 

 15.10.2018

-
pdf-icon16x16 106/2018 new-window Jarmil

Kúpna zmluva

 10.10.2018

-
pdf-icon16x16 105/2018 new-window REGIONPRESS, s.r.o.

Zmluva o inzercii

 03.10.2018

-
pdf-icon16x16 104/2018 new-window BEL.HOUSE, a.s.

Rámcová zmluva o spolupráci

 03.10.2018

-
pdf-icon16x16 103/2018 new-window Centrálna záchranná služba

Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke priestorov

 03.10.2018

-
pdf-icon16x16 102/2018 new-window Bratislavský samosprávny kraj

Zmluva o poskytnutí dotácie

 02.10.2018

-
pdf-icon16x16 101/2018 new-window MUDr. Eleonóra Veselá

Dohoda o ukončení nájmu bytových a nebytových priestorov

 26.09.2018

-
pdf-icon16x16 100/2018 new-window Jakub Badrna

Zmluva o spolupráci

 19.09.2018

-
pdf-icon16x16 99/2018 new-window Lukáš

Zmluva o zriadení vecného bremena

 18.09.2018

-
pdf-icon16x16 98/2018 new-window Milan Moric

Zmluva o zriadení vecného bremena

 10.09.2018

-
pdf-icon16x16 97/2018 new-window Data online s.r.o.

Zmluva o dielo č. 0106/2018

 04.09.2018

-
pdf-icon16x16 96/2018 new-window OZ - Zohor včera a dnes

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie podl'a platného VZN o dotáciách č. 2/2005

 27.08.2018

-
pdf-icon16x16 95/2018 new-window CESTY NITRA, a.s.

Zmluva o dielo

 24.08.2018

-
pdf-icon16x16 94/2018 new-window Ministerstvo pôdohospodárstva a rozsło1a vidieka SR

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

 13.08.2018

-
pdf-icon16x16 93/2018 new-window Qh Zohor, s.r.o.

Zmluva o odvoze tuhého komunálneho odpadu ev.č.1/2018

 10.08.2018

-
pdf-icon16x16 92/2018 new-window FRP Services, s.r.o.

Spracovateľská zmluva

 07 .08.2018

-
pdf-icon16x16 91/2018 new-window FRP Services, s.r.o.

Zmluva o poskytovaní servisných služieb

 07.08.2018

-
pdf-icon16x16 90/2018 new-window Ministerstvo vnútra SR

Zmluva č. 28/2018/2337 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2018 na výkon prác na vojnoých hroboch

 01.08.2018

-
pdf-icon16x16 89/2018 new-window Fond na podporu umenĺa

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-513-04448

 31.07.2018

-
pdf-icon16x16 88/2018 new-window Slovak Telekom, a.s.

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb

 31.07.2018

-
pdf-icon16x16 87/2018 new-window Slovak Telekom, a.s.

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb

 31.07.2018

-
pdf-icon16x16 86/2018 new-window Slovak Telekom, a.s.

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb

 31.07.2018

-
pdf-icon16x16 85/2018 new-window Slovak Telekom, a.s.

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

 31.07.2018

-
pdf-icon16x16 84/2018 new-window Slovak Telekom, a.s.

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb

 31.07.2018

-
pdf-icon16x16 83/2018 new-window LUKA TEAM, s.r.o.

Zm|uva o spracúvaní osobných údajov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP)

23.07.2018

-
pdf-icon16x16 82/2018 new-window Miroslav Sloboda M.S.-TPO

Zm|uva o spracúvaní osobných údajov pre ochranu pred požiarom

18.07.2018

-
pdf-icon16x16 81/2018 new-window SOZA

Hromadná licenčná zmluva

18.07.2018

-
pdf-icon16x16 80/2018 new-window M & T spektrum, s.r.o.

Zmluva o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby

17.07.2018

-
pdf-icon16x16 79/2018 new-window Bronislav Dobrota

Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitie

14.07.2018

-
pdf-icon16x16 78/2018 new-window ZSE Energia, a.s.

Zmluva o združenej dodávke elektriny

13.07.2018

-
pdf-icon16x16 77/2018 new-window Kebisová Jana

Zmluva č. 3- 04- 3 o prepožičaní hrobového miesta na cintoríne v obci Zohor

04.07.2018

-
pdf-icon16x16 76/2018 new-window Nadácia Volkswagen Slovakia

Darovacia zmluva č. 071/18

04.07.2018

-
pdf-icon16x16 75/2018 new-window SISO, s.r.o.

Kúpna zmluva

02.07.2018

-
pdf-icon16x16 74/2018 new-window TOPSET Solutions s.r.o.

Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva - WinCITY Registratúra druhá licencia (2 používatelia)

02.07.2018

-
pdf-icon16x16 73/2018 new-window Zdeněk Makyta

Zmluva o oprave a údržbe verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu v obci Zohor

02.07.2018

-
pdf-icon16x16 72/2018 new-window vlastníci nehnuteľností

Zámenná zmluva

27.06.2018

-
pdf-icon16x16 71/2018 new-window ELPAM, spol. s r.o.

Zmluva o zriadení vecného bremena

27.06.2018

-
pdf-icon16x16 70/2018 new-window BUILDCOM s.r.o.

Dohoda o spolupráci

27.06.2018

-
pdf-icon16x16 69/2018 new-window CESTY NITRA, a.s.

Zmluva o dielo

27.06.2018

-
pdf-icon16x16 68/2018 new-window Západoslovenská distľibučná, a.s.

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

27.06.2018

-
pdf-icon16x16 67/2018 new-window Západoslovenská distľibučná, a.s.

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

27.06.2018

-
pdf-icon16x16 66/2018 new-window M & T spektrum, s.r.o.

Zmluva o bezoplatnom prevode vlastníctva pozemkov

20.06.2018

-
pdf-icon16x16 65/2018 new-window TOPSET Solutions s.r.o.

Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov 

18.06.2018 -
pdf-icon16x16 64/2018 new-window Tibor Kostka

Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre poskytovanie služieb v oblasti informačnej technológie

13.06.2018 -
pdf-icon16x16 63/2018 new-window Občianske združenie Tenisový klub Zohor

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie podl'a platného VZN o dotáciách č. 2ĺ2005

13.06.2018 -
pdf-icon16x16 62/2018 new-window Pokorny architekti s.r.o.

Zmluva o dielo

13.6.2018 -
pdf-icon16x16 61/2018 new-window Cirkevný spevácky zbor GLORIA

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie podl'a platného VZN o dotáciách č. 2ĺ2005

12.06.2018 -
pdf-icon16x16 60/2018 new-window Členovia MAS Dolné Záhorie, o.z.

Zmluva o spolupráci a združení finančných prostriedkov č. 1/2018

12.06.2018 -
pdf-icon16x16 59/2018 new-window Anton Vachálek

Zmluva č. 1-21 - 4 o prepožičaní hrobového miesta na cintoríne v obci Zohor

11.06.2018 -
pdf-icon16x16 58/2018 new-window Union poisťovňa, a.s.

Poistná zmluva

06.06.2018 -
pdf-icon16x16 57/2018 new-window Wolf & Linden s.r.o.

Zmluva o poskytnutí právnej služby a o poskytnutí služby výkonu zodpovednej osoby

24.05.2018 -
pdf-icon16x16 56/2018 new-window REStech s.r.o.

Zmluva o dielo

21.05.2018 -
pdf-icon16x16 55/2018 new-window ELPAM spol. s r.o.

Dohoda o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

21.05.2018 -
pdf-icon16x16 54/2018 new-window lng. Marián Smolka a lng. Silvia Smolková

Kúpna zmluva

17.05.2018 -
pdf-icon16x16 53/2018 new-window Nadácia SPP

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 37/2018

17.05.2018 -
pdf-icon16x16 52/2018 new-window Mária Vrablecová

Kúpna zmluva

10.05.2018 -
pdf-icon16x16 51/2018 new-window Občianske združenie ROCONABA

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie podl'a platného VZN o dotáciách č. 2ĺ2005

10.05.2018 -
pdf-icon16x16 50/2018 new-window Pierre-Henry Guillot

Kúpna zmluva

09.05.2018 -
pdf-icon16x16 49/2018 new-window Slovenský futbalový zväz

Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v obci Zohor

27.04.2018 -
pdf-icon16x16 48/2018 new-window Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Zmluva č. 38 527 o poskytnutí dotácie prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

27.04.2018 -
pdf-icon16x16 47/2018 new-window Tibor Kostka

Dodatok č.1 k ZMLUVE O SERVISE 

18.04.2018 -
pdf-icon16x16 46/2018 new-window KBZ s.r.o.

Dodatok č. 2 k "ZMLUVE NA VYKONÁVANIE ZBERU A VÝKUPU A NA PREPRAVU KOMUNÁLNYCH  ODPADOV" zo dňa 30.6.2016

13.04.2018 -
pdf-icon16x16 45/2018 new-window Technické služby Zohor, spol. s r.o. Nájomná zmluva na automobil za účelom podnikania 03.04.2018 -
pdf-icon16x16 44/2018 new-window Mesto Malacky
Zm|uva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na rok 2018 03.04.2018 -
pdf-icon16x16 43/2018 new-window Novota ART, s.r.o.
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 28.03.2018 -
pdf-icon16x16 42/2018 new-window STADCON spol. s r.o.
Zmluva o dielo 28.03.2018 -
pdf-icon16x16 41/2018 new-window O2 Slovakia, s.r.o.
Kúpna zmluva č. 2180391027 28.03.2018 -
pdf-icon16x16 40/2018 new-window O2 Slovakia, s.r.o.
Kúpna zmluva č. 2180391026
28.03.2018 -
pdf-icon16x16 39/2018 new-window TOPSET Solutions s.r.o.
Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva - WinCITY IR ESMAO Registratúra
26.03.2018 -
pdf-icon16x16 38/2018 new-window Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre FO, ktoré sú odkázané na pomoc inej FO a pre FO, ktoré dovŕšili dôchodkový vek na rozpočtový rok 2018
26.03.2018 -
pdf-icon16x16 37/2018 new-window Obec Valentovce
Darovacia zmluva
26.03.2018 -
pdf-icon16x16 36/2018 new-window Miroslav Šarkozy
Dohoda o splátkach
21.03.2018 -
pdf-icon16x16 35/2018 new-window Občianske združenie Zohorské ozveny
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie podl'a platného VZN o dotáciách č. 2ĺ2005
21.03.2018 -
pdf-icon16x16 34/2018 new-window SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
Hromadná licenčná zmluva
21.03.2018 -
pdf-icon16x16 33/2018 new-window Futbalový klub FC Zohor
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie podl'a platného VZN o dotáciách č. 2ĺ2005
19.03.2018 -
pdf-icon16x16 32/2018 new-window Miroslav Sucha
Kúpna zmluva
16.03.2018 -
pdf-icon16x16 31/2018 new-window Materské centrum Motýlik
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie podl'a platného VZN o dotáciách č. 2ĺ2005
16.03.2018 -
pdf-icon16x16 30/2018 new-window Rímskokatolícka cirkev, farnost' Zohor
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie podl'a platného VZN o dotáciách č. 2ĺ2005
16.03.2018 -
pdf-icon16x16 29/2018 new-window Miestna organizácia Jednoty dôchodcov v Zohore
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie podl'a platného VZN o dotáciách č. 2ĺ2005
15.03.2018 -
pdf-icon16x16 28/2018 new-window OZ- A proč né? Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie podl'a platného VZN o dotáciách č. 2ĺ2005
15.03.2018 -
pdf-icon16x16 27/2018 new-window Margita Hurtová, rod. Kostková a Tibor Kostka, rod. Kostka
Darovacia zmluva - Dodatok 1
14.03.2018 -
pdf-icon16x16 26/2018 new-window Generali Poisťovňa, a. s.
Návrh poistnej zmluvy
05.03.2018 -
pdf-icon16x16 25/2018 new-window Ing. Igor Doka
Zmluva o poskytnutí služby č. 01 l2018
01.03.2018 -
pdf-icon16x16 24/2018 new-window Mgr. Marek Granec
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
01.03.2018 -
pdf-icon16x16 23/2018 new-window SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p.
Kúpna Zmluva
27.02.2018 -
pdf-icon16x16 22/2018 new-window ZSE Energia, a.s.
Zmluva o združenej dodávke elektriny
22.02.2018 -
pdf-icon16x16 21/2018 new-window AGROTEC Slovensko s r.o.
Kúpna zmluva
21.02.2018 -
pdf-icon16x16 20/2018 new-window RVC Senica s.r.o.
Dodatok č.4 k zmluve zo dňa 11.2.2009 o poskytovaní audítoľských služieb
20.02.2018 -
pdf-icon16x16 19/2018 new-window PREVAX s.r.o.
Zmluva o poskytovaní poradenských a konzultačných služieb
08.02.2018 -
pdf-icon16x16 18/2018 new-window Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Dodatok k zmluve o dodávke plynu
07.02.2018 -
pdf-icon16x16 17/2018 new-window Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Dodatok k zmluve o dodávke plynu
07.02.2018 -
pdf-icon16x16 16/2018 new-window Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Dodatok k zmluve o dodávke plynu
07.02.2018 -
pdf-icon16x16 15/2018 new-window Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Dodatok k zmluve o dodávke plynu
07.02.2018 -
pdf-icon16x16 14/2018 new-window Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Dodatok k zmluve o dodávke plynu
07.02.2018 -
pdf-icon16x16 13/2018 new-window Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Dodatok k zmluve o dodávke plynu
07.02.2018 -
pdf-icon16x16 12/2018 new-window Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Dodatok k zmluve o dodávke plynu
07.02.2018 -
pdf-icon16x16 11/2018 new-window Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Dodatok k zmluve o dodávke plynu
07.02.2018 -
pdf-icon16x16 10/2018 new-window Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Dodatok k zmluve o dodávke plynu
02.02.2018 -
pdf-icon16x16 9/2018 new-window OZ Šáchor
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie
02.02.2018 -
pdf-icon16x16 8/2018 new-window Slovak Telekom, a.s. Zámenná zmluva na pozemok
31.01.2018 -
pdf-icon16x16 7/2018 new-window FCC Slovensko, s.r.o. Dodatok k zmluve
30.01.2018 -
pdf-icon16x16 6/2018 new-window Margita Hurtová, Tibor Kostka, BEL-HOUSE, a.s.
Darovacia zmluva
26.01.2018 -
pdf-icon16x16 5/2018 new-window Libor Matlovič, BEL-HOUSE, a.s.
Darovacia zmluva
26.01.2018 -
pdf-icon16x16 4/2018 new-window BEL-HOUSE, a.s. Darovacia zmluva
26.01.2018 -
pdf-icon16x16 3/2018 new-window BEL-HOUSE, a.s. Darovacia zmluva
26.01.2018 -
pdf-icon16x16 2/2018 new-window Jozef Valentín, BEL-HOUSE, a.s.
Darovacia zmluva
26.01.2018 -
pdf-icon16x16 1/2018 new-window FERRMONT, spol. s r.o. Zmluva o dielo
25.01.2018 -
Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie