Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Úvod  Samospráva  Zverejnené dokumenty  Zverejnené zmluvy 2018

Zverejnené zmluvy 2018

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Poradové
číslo
Zmluvný
partner
Popis Zverejnená
dňa
Platná
do
pdf-icon16x16 31/2018 new-window Futbalový klub FC Zohor
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie podl'a platného VZN o dotáciách č. 2ĺ2005
19.03.2018 -
pdf-icon16x16 30/2018 new-window Materské centrum Motýlik
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie podl'a platného VZN o dotáciách č. 2ĺ2005
16.03.2018 -
pdf-icon16x16 29/2018 new-window Rímskokatolícka cirkev, farnost' Zohor
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie podl'a platného VZN o dotáciách č. 2ĺ2005
16.03.2018 -
pdf-icon16x16 28/2018 new-window Miestna organizácia Jednoty dôchodcov v Zohore
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie podl'a platného VZN o dotáciách č. 2ĺ2005
15.03.2018 -
pdf-icon16x16 27/2018 new-window OZ- A proč né? Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie podl'a platného VZN o dotáciách č. 2ĺ2005
15.03.2018 -
pdf-icon16x16 26/2018 new-window Margita Hurtová, rod. Kostková a Tibor Kostka, rod. Kostka
Darovacia zmluva - Dodatok 1
14.03.2018 -
pdf-icon16x16 25/2018 new-window Generali Poisťovňa, a. s.
Návrh poistnej zmluvy
05.03.2018 -
pdf-icon16x16 24/2018 new-window Ing. Igor Doka
Zmluva o poskytnutí služby č. 01 l2018
01.03.2018 -
pdf-icon16x16 23/2018 new-window Mgr. Marek Granec
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
01.03.2018 -
pdf-icon16x16 22/2018 new-window SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p.
Kúpna Zmluva
27.02.2018 -
pdf-icon16x16 21/2018 new-window AGROTEC Slovensko s r.o.
Kúpna zmluva
21.02.2018 -
pdf-icon16x16 20/2018 new-window RVC Senica s.r.o.
Dodatok č.4 k zmluve zo dňa 11.2.2009 o poskytovaní audítoľských služieb
20.02.2018 -
pdf-icon16x16 19/2018 new-window PREVAX s.r.o.
Zmluva o poskytovaní poradenských a konzultačných služieb
08.02.2018 -
pdf-icon16x16 18/2018 new-window Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Dodatok k zmluve o dodávke plynu
07.02.2018 -
pdf-icon16x16 17/2018 new-window Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Dodatok k zmluve o dodávke plynu
07.02.2018 -
pdf-icon16x16 16/2018 new-window Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Dodatok k zmluve o dodávke plynu
07.02.2018 -
pdf-icon16x16 15/2018 new-window Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Dodatok k zmluve o dodávke plynu
07.02.2018 -
pdf-icon16x16 14/2018 new-window Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Dodatok k zmluve o dodávke plynu
07.02.2018 -
pdf-icon16x16 13/2018 new-window Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Dodatok k zmluve o dodávke plynu
07.02.2018 -
pdf-icon16x16 12/2018 new-window Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Dodatok k zmluve o dodávke plynu
07.02.2018 -
pdf-icon16x16 11/2018 new-window Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Dodatok k zmluve o dodávke plynu
07.02.2018 -
pdf-icon16x16 10/2018 new-window Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Dodatok k zmluve o dodávke plynu
02.02.2018 -
pdf-icon16x16 9/2018 new-window OZ Šáchor
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie
02.02.2018 -
pdf-icon16x16 8/2018 new-window Slovak Telekom, a.s. Zámenná zmluva na pozemok
31.01.2018 -
pdf-icon16x16 7/2018 new-window FCC Slovensko, s.r.o. Dodatok k zmluve
30.01.2018 -
pdf-icon16x16 6/2018 new-window Margita Hurtová, Tibor Kostka, BEL-HOUSE, a.s.
Darovacia zmluva
26.01.2018 -
pdf-icon16x16 5/2018 new-window Libor Matlovič, BEL-HOUSE, a.s.
Darovacia zmluva
26.01.2018 -
pdf-icon16x16 4/2018 new-window BEL-HOUSE, a.s. Darovacia zmluva
26.01.2018 -
pdf-icon16x16 3/2018 new-window BEL-HOUSE, a.s. Darovacia zmluva
26.01.2018 -
pdf-icon16x16 2/2018 new-window Jozef Valentín, BEL-HOUSE, a.s.
Darovacia zmluva
26.01.2018 -
pdf-icon16x16 1/2018 new-window FERRMONT, spol. s r.o. Zmluva o dielo
25.01.2018 -
Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie