Elektronické služby

zohor es

Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Úvod  Samospráva  Zverejnené dokumenty  Zverejnené objednávky 2018

Zverejnené objednávky 2018

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Poradové
číslo
Dodávateľ Popis Zverejnená
dňa
pdf-icon16x16 147/2018 new-window

Desire SK s.r.o.

Orez a výrub drevín

20.12.2018
pdf-icon16x16 146/2018 new-window

Desire SK s.r.o.

Orez a výrub drevín

20.12.2018
pdf-icon16x16 145/2018 new-window

CESTY NITRA, a.s.

Oprava výtlku a asfaltovanie

18.12.2018
pdf-icon16x16 144/2018 new-window

Pokomy architekti s.r.o.

Výpočet optimalizácie energetickej efektívnosti

17.12.2018
pdf-icon16x16 143/2018 new-window

CLIMAPORT s.r.o.

Kontrola

14.12.2018
pdf-icon16x16 142/2018 new-window

František Grelik

Zriadenie el. prípojky

10.12.2018
pdf-icon16x16 141/2018 new-window

CLIMAPORT s.r.o.

Ľadové ihrisko

04.12.2018
pdf-icon16x16 140/2018 new-window

Ján Grajzeľ

Reklamné predmety

19.11.2018
pdf-icon16x16 139/2018 new-window

Ján Granec

Výmena 3 podružných vodomerov

16.11.2018
pdf-icon16x16 138/2018 new-window

Patrik Fabian

Rekonštrukcia inštalácie NN

16.11.2018
pdf-icon16x16 137/2018 new-window

Slavomír Binčík - JUNIOR

Obedáre

14.11.2018
pdf-icon16x16 136/2018 new-window

Z+M servis, spol. s. r. o.

Tonery

14.11.2018
pdf-icon16x16 135/2018 new-window

ROTA plus s.r.o.

Pracovné odevy a obuv

14.11.2018
pdf-icon16x16 134/2018 new-window

ABC TERM, spol. s r.o.

Čerpadlo

13.11.2018
pdf-icon16x16 133/2018 new-window

Datik s.r.o

Predĺženia aktualizácie licencie

06.11.2018
pdf-icon16x16 132/2018 new-window

Simple solutions, s.r.o.

Vypracovanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie

06.11.2018
pdf-icon16x16 131/2018 new-window

RM KOP, S.r.o.

Namontovanie žľabu na tribúne v MŠA

06.11.2018
pdf-icon16x16 130/2018 new-window

LIGHTECH, spol. s r.o.

Vypracovanie projektovej dokumentácie

06.11.2018
pdf-icon16x16 129/2018 new-window

Miroslav Mifkovič

Rekonštrukcia a výmena elektroinštalácie v budove ČOV Zohor

05.11.2018
pdf-icon16x16 128/2018 new-window

ESKO, spol. s r.o.

Zástavy a stredové plátno

05.11.2018
pdf-icon16x16 127/2018 new-window

PROarbor s.r.o.

Bezpečnostný výrub a orez stromov v areáli základnej školy v obci Zohor

31.10.2018
pdf-icon16x16 126/2018 new-window

OCTAGO CORPORATION, j.s.a.

Práce a dodávky pre zákazku "Workout Zohor - exteriérové ihrisko"

29.10.2018
pdf-icon16x16 125/2018 new-window

Čalúnnistvo Hubka - Hubková

Očalúnenie 2ks kanceláčskych dverí

26.10.2018
pdf-icon16x16 124/2018 new-window

SABRINA MODELLE s.r.o.

OPP - obuv OP

25.10.2018
pdf-icon16x16 123/2018 new-window

František Grélik

Druhá časť opravy optického vedenia

22.10.2018
pdf-icon16x16 122/2018 new-window

INGSOL s.r.o.

Zakreslenie objektu zdravotného strediska

19.10.2018
pdf-icon16x16 121/2018 new-window

Slavomír Binčík - JUNIOR

Tovar na zabezpečenie činnosti na prenesený výkon štátnej správy na úseku matriky v obci Zohor

19.10.2018
pdf-icon16x16 120/2018 new-window

Slavomír Binčík - JUNIOR

Tovar na zabezpečenie činnosti na prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu
občanov a registru obyvateľov

19.10.2018
pdf-icon16x16 119/2018 new-window

Slavomír Binčík - JUNIOR

Tovar na zabezpečenie činnosti na prenesený výkon štátnej správy na úseku územného
plánovania a stavebného úradu

19.10.2018
pdf-icon16x16 118/2018 new-window

Ján Granec

Výmenu poistného ventila, dodávku a montáž expanznej nádoby a redukčného ventila

19.10.2018
pdf-icon16x16 117/2018 new-window

CESTY NITRA, a.s.

Rekonštrukcia koncovej šachty-Mlynská ulica

19.10.2018
pdf-icon16x16 116/2018 new-window

OZ Klub priatel'ov kultúry Senica

Účinkovanie na Stretnutí dôchodcov

18.10.2018
pdf-icon16x16 115/2018 new-window

CESTY NITRA, a.s.

Zákrytové dosky šácht -Mlynská ulica

16.10.2018
pdf-icon16x16 114/2018 new-window

CESTY NITRA, a.s.

Zálievka - ul. Školská

16.10.2018
pdf-icon16x16 113/2018 new-window

IMPERIALS s.r.o.

Elektrický ohrievač vody

15.10.2018
pdf-icon16x16 112/2018 new-window

František Grélik

Opravu HDPE chráničky pre optické vedenie

15.10.2018
pdf-icon16x16 111/2018 new-window

Signo s.r.o.

Vlajka obecná a SR na tyč s otočným ramenomčná 

11.10.2018
pdf-icon16x16 110/2018 new-window

EKOTEC spol. s r.o.

Ročná kontrola detského ihriska v MŠA

09.10.2018
pdf-icon16x16 109/2018 new-window

GEOŠ - geodetická kancelária

Vyhotovenie geometrického plánu

08.10.2018
pdf-icon16x16 108/2018 new-window

FCC Slovensko, s.r.o.

Pristavenie vel'koobjemového kontajnera

08.10.2018
pdf-icon16x16 107/2018 new-window

JUMPO s.r.o.

Výkopové práce

08.10.2018
pdf-icon16x16 106/2018 new-window

SABRINA MODELLE S.R.O.

Topánky

03.10.2018
pdf-icon16x16 105/2018 new-window

B2B Partner s.r.o

Kancelársky nábytok

01.10.2018
pdf-icon16x16 104/2018 new-window

PROarbor s.r.o.

Posúdenie zdravotného stavu stromov

01.10.2018
pdf-icon16x16 103/2018 new-window

K-TRIDE spol. s r.o.

Jesennú preventívnu deratizáciu

01.10.2018
pdf-icon16x16 102/2018 new-window

Makyta Zdenek

Osvetlenie v parku pred obecným úradom

01.10.2018
pdf-icon16x16 101/2018 new-window

HRD Slovakia s.r.o.

obrusy a doplnky do KD

28.09.2018
pdf-icon16x16 100/2018 new-window

AKS-group, s.r.o

Vyčistenie dažďovej kanalizácie a dažďovej vpusti

25.09.2018
pdf-icon16x16 99/2018 new-window

AKS-group, s.r.o

Vyčistenie dažďovej kanalizácie a dažďových vpustí

25.09.2018
pdf-icon16x16 98/2018 new-window

lng. arch. Karol Rebro akad. Arch. - ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR

Investičný zámer - štúdia realizovateľnosti, rekonštrukcia + novostavba domu seniorov

25.09.2018
pdf-icon16x16 97/2018 new-window

Z+M servis, spol. s.r.o.

Tonery

21.09.2018
pdf-icon16x16 96/2018 new-window

Pavol Šenkár

Dodanie ponorného čerpadla Calpeda 4sD

19.09.2018
pdf-icon16x16 95/2018 new-window

LIM PO s.r.o.

Súpisné a orientačné číslo

14.09.2018
pdf-icon16x16 94/2018 new-window

Ján Granec, inštalácie - voda, plyn ústredné kúrenie

Doplnenie radiátorov na multifunkčnom ihrisku

13.09.2018
pdf-icon16x16 93/2018 new-window

Ján Granec, inštalácie - voda, plyn ústredné kúrenie

Výmena WC na zdravotnom stredisku

13.09.2018
pdf-icon16x16 92/2018 new-window

GEOŠ-g.k.,lng. Peter Šuran

Vyhotovenie geometrického plánu

11.09.2018
pdf-icon16x16 91/2018 new-window

Dopravné značenie Bratislava, s.r.o.

Dopravné značenie detského dopravného ihriska v areáli Materskej školy
11.09.2018
pdf-icon16x16 90/2018 new-window

FCC Slovensko, s. r. o.

Pristavenie veľkoobjemového kontajnera
10.09.2018
pdf-icon16x16 89/2018 new-window

INGSOL s.r.o..

Sádro-kartónový podhl'ad na MŠA
05.09.2018
pdf-icon16x16 88/2018 new-window

FCC Slovensko, s. r. o.

Pristavenie veľkoobjemového kontajnera
03.09.2018
pdf-icon16x16 87/2018 new-window

FCC Slovensko, s. r. o.

Pristavenie veľkoobjemového kontajnera
28.08.2018
pdf-icon16x16 86/2018 new-window

NAFTA, a.s.

Revízia dýchacích prístrojov pre DHZ 1
27.08.2018
pdf-icon16x16 85/2018 new-window

LIM PO s.r.o.

Súpisné a orientačné číslo
27.08.2018
pdf-icon16x16 84/2018 new-window

Mario Braunecker - regálové systémy

Skladový regál
27.08.2018
pdf-icon16x16 83/2018 new-window

RM KOP s.r.o.

Výrub drevín
21.08.2018
pdf-icon16x16 82/2018 new-window

SLOVMONT s.r.o.

Opravu poškodeného elek. kábla
21.08.2018
pdf-icon16x16 81/2018 new-window

New solutions, s.r.o.

Prieskum trhu
15.08.2018
pdf-icon16x16 80/2018 new-window

Dopravné značenie Bratislava, s.r.o.

Trvalé dopravné značenie
02.08.2018
pdf-icon16x16 79/2018 new-window

Ján Granec

Rekonštrukcia kanalizácie školskej jedálne Zohor 
02.08.2018
pdf-icon16x16 78/2018 new-window

LJ STAV s.r.o.

Stavebný materiál a lepidlo
02.08.2018
pdf-icon16x16 77/2018 new-window

Mgr. Jana Gregvorková - Drevo & Kameň

Obnova Pomníka padlým v 1.sv.vojne
02.08.2018
pdf-icon16x16 76/2018 new-window

LIM PO s.r.o.

Súpisné a orientačné číslo
02.08.2018
pdf-icon16x16 75/2018 new-window

DATA Online, s.r.o.

Rozšrenie web stránky o sekciu pre DSS
02.08.2018
pdf-icon16x16 74/2018 new-window

Makyta Zdenek

Osvetlenie v areáli Základnej školy
01.08.2018
pdf-icon16x16 73/2018 new-window

FE RRI TOURS - František Pšenica

Doprava autobusom zo Zohoru do Malých Levár
31.07.2018
pdf-icon16x16 72/2018 new-window

Robert Pokorný

Doprava autobusom zo Zohoru do Malých Levár
31.07.2018
pdf-icon16x16 71/2018 new-window

Dopravné značenie Bratislava, s.r.o.

Zapožičanie, montáž, demontáž dopravného značenia
30.07.2018
pdf-icon16x16 70/2018 new-window

Desire SK s.r.o.

Výrub drevín - smrek, borovica, orech
30.07.2018
pdf-icon16x16 69/2018 new-window

Desire SK s.r.o.

Výrub dreviny - smrek
24.07.2018
pdf-icon16x16 68/2018 new-window

FCC Slovensko

Pristavenie veľkoobjemového kontajnera
24.07.2018
pdf-icon16x16 67/2018 new-window

Robert Pokorný

Doprava autobusom zo Zohoru do Malých Levár
23.07.2018
pdf-icon16x16 66/2018 new-window Geoš - geodetická kancelária Geodetické práce
18.07.2018
pdf-icon16x16 65/2018 new-window Dopravné značenie Bratislava, s.r.o Dopravné zrkadlá
12.07.2018
pdf-icon16x16 64/2018 new-window Ján Granec Oprava vodovodnej prípojky 11.07.2018
pdf-icon16x16 63/2018 new-window Datik s.r.o Multifunkčná tlačiareň
11.07.2018
pdf-icon16x16 62/2018 new-window ARETAX-LED s r.o. LED svietidlá
09.07.2018
pdf-icon16x16 61/2018 new-window Makyta Zdenek Osvetlenie v areáli ČOV
02.07.2018
pdf-icon16x16 60/2018 new-window R-PROJECT INVEST, s.r.o. Projekt na rekonštrukciu chodníka na Lábskej ulici
02.07.2018
pdf-icon16x16 59/2018 new-window FCC Slovensko, s.r.o. Pristavenie vel'koobjemového kontajnera na BIO odpad
29.06.2018
pdf-icon16x16 58/2018 new-window Tibor Kostka Prenosový valec
25.06.2018
pdf-icon16x16 57/2018 new-window Mario Braunecker - Regálové systémy Skladový regál
25.06.2018
pdf-icon16x16 56/2018 new-window J A M, s.r.o. Dodávka a montáž LED scénického osvetlenia KD
18.06.2018
pdf-icon16x16 55/2018 new-window Data Online, s.r.o. Dodávka a montáž bezpečnostných kamier
18.06.2018
pdf-icon16x16 54/2018 new-window M+M Martinec s.r.o. Dodávka a montáž oplotenia športového areálu
18.06.2018
pdf-icon16x16 53/2018 new-window Tibor Kostka USB
18.06.2018
pdf-icon16x16 52/2018 new-window Ing. Igor Doka Technický dozor
14.06.2018
pdf-icon16x16 51/2018 new-window Makyta Zdenek Osvetlenie okolo bytoviek
14.06.2018
pdf-icon16x16 50/2018 new-window LIM Po s.r.o. Súpisné čísla a orientačné čísla
05.06.2018
pdf-icon16x16 49/2018 new-window Ing. Bohdan Šály Geodetické zameranie ulice Lábska
28.05.2018
pdf-icon16x16 48/2018 new-window GEOŠ - geodetická kancelária Geodetické práce - vytýčenie hraníc pozemkov lokality Kultúrny dom a RKC
28.05.2018
pdf-icon16x16 47/2018 new-window GEOŠ - geodetická kancelária Geodetické práce - výškopis a polohopis - Kultúrny dom a okolie
28.05.2018
pdf-icon16x16 46/2018 new-window GEOŠ - geodetická kancelária Geometrický plán - cintorín a pomník
28.05.2018
pdf-icon16x16 45/2018 new-window GEOŠ - geodetická kancelária Geodetické práce
28.05.2018
pdf-icon16x16 44/2018 new-window Zvac Systems s.r.o. Zabezpečovací systém pre ČOV Zohor
28.05.2018
pdf-icon16x16 43/2018 new-window Z+M servis, spol. s r.o. Tonery
16.05.2018
pdf-icon16x16 42/2018 new-window Roman Polák Oprava klimatizácie - výmena kompresora v osobnom aute Škoda Octavia
03.05.2018
pdf-icon16x16 41/2018 new-window K-TRIDE spol. s r.o. Jarná preventívna deratizácia
30.04.2018
pdf-icon16x16 40/2018 new-window Radoslav Došek, Zemné a búracie práce Búranie plota
30.04.2018
pdf-icon16x16 39/2018 new-window Radoslav Došek, Zemné a búracie práce Búranie tribúny
30.04.2018
pdf-icon16x16 38/2018 new-window Adrián Fumač Výmena poškodeného kompresora
30.04.2018
pdf-icon16x16 37/2018 new-window EKOTEC spol. s r.o. Ročná kontrola multifunkčného ihriska 27.04.2018
pdf-icon16x16 36/2018 new-window MAXISPORTS, s.r.o. Stupne pre víť'azov
20.04.2018
pdf-icon16x16 35/2018 new-window Záhrada Zuzana Mulčovacia kôra
18.04.2018
pdf-icon16x16 34/2018 new-window Peter Hrehuš - First Aid Služba prvej pomoci na akciu "Športový deň 2018"
16.04.2018
pdf-icon16x16 33/2018 new-window Fcc Slovensko, s.r.o. Pristavenie 4 ks vel'koobjemových kontajnerov-Čistý Zohor
16.04.2018
pdf-icon16x16 32/2018 new-window Fcc Slovensko, s.r.o. Pristavenie 5 ks vel'koobjemových kontajnerov-zber objemného odpadu
16.04.2018
pdf-icon16x16 31/2018 new-window Novplasta, s.r.o. Výroba a dodanie vriec
13.04.2018
pdf-icon16x16 30/2018 new-window Záhrada Zuzana Výsadba v kvetináčov na Domkárskej ulici
12.04.2018
pdf-icon16x16 29/2018 new-window Makyta Zdenek Osvetlenie v parkových svietidiel na ulici Kvetná
12.04.2018
pdf-icon16x16 28/2018 new-window Makyta Zdenek Osvetlenie v parku pred pohostinstvom Kratochvíl
12.04.2018
pdf-icon16x16 27/2018 new-window lntersystem EU s.r.o. Laty na parkovú lavičku Zeus ll
12.04.2018
pdf-icon16x16 26/2018 new-window ESKO spol. s r.o. Štartovné čísla a papierové tašky
09.04.2018
pdf-icon16x16 25/2018 new-window LIM PO s.ľro. Súpisné a orientačné čísla
09.04.2018
pdf-icon16x16 24/2018 new-window LegalSoft s.r.o. Výstavné panele
05.04.2018
pdf-icon16x16 23/2018 new-window SABRINA MODELLE,s.r.o. Pracovný odev
03.04.2018
pdf-icon16x16 22/2018 new-window RM KOP, s.r.o. Vyčistenie prístrešku a zatmelenie spojov
26.03.2018
pdf-icon16x16 21/2018 new-window Mario Braunecker - Regálové systémy willi poháre s ciachom
19.03.2018
pdf-icon16x16 20/2018 new-window R-PROJECT INVEST, s.r.o. Projektové práce - rekonštrukcia Dolnej ulice
19.03.2018
pdf-icon16x16 19/2018 new-window INGSOL s.r.o. Projektová dokumentácia garáže požiarnej zbrojnice
19.03.2018
pdf-icon16x16 18/2018 new-window DOPRA-VIA a. s. Studená obalená zme s
19.03.2018
pdf-icon16x16 17/2018 new-window Ing. lgor Doka Služby technického dozoru na stavbe Rekonštrukcia chodníka - ul. Školská v obci Zohor
16.03.2018
pdf-icon16x16 16/2018 new-window lng. Peter Pokorný - VPDA Nové Zámky Obdĺžnikové kvetináče
15.03.2018
pdf-icon16x16 15/2018 new-window R-PROJECT INVEST, s.r.o. Dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu na rekonštrukciu Školskej ulice
14.03.2018
pdf-icon16x16 14/2018 new-window MPL-Plast, s.r.o. Vchodové dvere - tribúna MŠA
14.03.2018
pdf-icon16x16 13/2018 new-window T & B Ecogroup s. r. o. Kompletné vyčistenie vpustí
22.02.2018
pdf-icon16x16 12/2018 new-window MATGEO - Matúš Kollár Vypracovanie geometrického plánu
22.02.2018
pdf-icon16x16 11/2018 new-window SANAT HOLDING s.r.o. Solárne osvetlenie 
08.02.2018
pdf-icon16x16 10/2018 new-window Spolok Dychová hudba Vištučanka Zabezpečenie hudobnej produkcie
08.02.2018
pdf-icon16x16 9/2018 new-window Pavol Székely Servis kotla na Ocu a v KD
07.02.2018
pdf-icon16x16 8/2018 new-window Z+M servis, spol. s r.o.
Tonery
24.01.2018
pdf-icon16x16 7/2018 new-window Tibor Kostka
Dodávka a inštalácia multifunkčného zariadenia
16.01.2018
pdf-icon16x16 6/2018 new-window R-PROJECT INVEST, s.r.o.
Projektové práce
12.01.2018
pdf-icon16x16 5/2018 new-window FCC Slovensko, s.r.o.
Kontajner
11.01.2018
pdf-icon16x16 4/2018 new-window DOKARO, v.d.
Vsak dažďovej vody
10.01.2018
pdf-icon16x16 3/2018 new-window Ing. Igor Doka
Inžinierska činnosť
08.01.2018
pdf-icon16x16 2/2018 new-window FCC Slovensko, s.r.o.
Kontajner
08.01.2018
pdf-icon16x16 1/2018 new-window Tibor Kostka
Dodávka a inštalácia PC
05.01.2018
Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie