Elektronické služby

zohor es

Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Úvod  Samospráva  Zverejnené dokumenty  Zverejnené objednávky 2018

Zverejnené objednávky 2018

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Poradové
číslo
Dodávateľ Popis Zverejnená
dňa
pdf-icon16x16 80/2018 new-window

Dopravné značenie Bratislava, s.r.o.

Trvalé dopravné značenie
02.08.2018
pdf-icon16x16 79/2018 new-window

Ján Granec

Rekonštrukcia kanalizácie školskej jedálne Zohor 
02.08.2018
pdf-icon16x16 78/2018 new-window

LJ STAV s.r.o.

Stavebný materiál a lepidlo
02.08.2018
pdf-icon16x16 77/2018 new-window

Mgr. Jana Gregvorková - Drevo & Kameň

Obnova Pomníka padlým v 1.sv.vojne
02.08.2018
pdf-icon16x16 76/2018 new-window

LIM PO s.r.o.

Súpisné a orientačné číslo
02.08.2018
pdf-icon16x16 75/2018 new-window

DATA Online, s.r.o.

Rozšrenie web stránky o sekciu pre DSS
02.08.2018
pdf-icon16x16 74/2018 new-window

Makyta Zdenek

Osvetlenie v areáli Základnej školy
01.08.2018
pdf-icon16x16 73/2018 new-window

FE RRI TOURS - František Pšenica

Doprava autobusom zo Zohoru do Malých Levár
31.07.2018
pdf-icon16x16 72/2018 new-window

Robert Pokorný

Doprava autobusom zo Zohoru do Malých Levár
31.07.2018
pdf-icon16x16 71/2018 new-window

Dopravné značenie Bratislava, s.r.o.

Zapožičanie, montáž, demontáž dopravného značenia
30.07.2018
pdf-icon16x16 70/2018 new-window

Desire SK s.r.o.

Výrub drevín - smrek, borovica, orech
30.07.2018
pdf-icon16x16 69/2018 new-window

Desire SK s.r.o.

Výrub dreviny - smrek
24.07.2018
pdf-icon16x16 68/2018 new-window

FCC Slovensko

Pristavenie veľkoobjemového kontajnera
24.07.2018
pdf-icon16x16 67/2018 new-window

Robert Pokorný

Doprava autobusom zo Zohoru do Malých Levár
23.07.2018
pdf-icon16x16 66/2018 new-window Geoš - geodetická kancelária Geodetické práce
18.07.2018
pdf-icon16x16 65/2018 new-window Dopravné značenie Bratislava, s.r.o Dopravné zrkadlá
12.07.2018
pdf-icon16x16 64/2018 new-window Ján Granec Oprava vodovodnej prípojky 11.07.2018
pdf-icon16x16 63/2018 new-window Datik s.r.o Multifunkčná tlačiareň
11.07.2018
pdf-icon16x16 62/2018 new-window ARETAX-LED s r.o. LED svietidlá
09.07.2018
pdf-icon16x16 61/2018 new-window Makyta Zdenek Osvetlenie v areáli ČOV
02.07.2018
pdf-icon16x16 60/2018 new-window R-PROJECT INVEST, s.r.o. Projekt na rekonštrukciu chodníka na Lábskej ulici
02.07.2018
pdf-icon16x16 59/2018 new-window FCC Slovensko, s.r.o. Pristavenie vel'koobjemového kontajnera na BIO odpad
29.06.2018
pdf-icon16x16 58/2018 new-window Tibor Kostka Prenosový valec
25.06.2018
pdf-icon16x16 57/2018 new-window Mario Braunecker - Regálové systémy Skladový regál
25.06.2018
pdf-icon16x16 56/2018 new-window J A M, s.r.o. Dodávka a montáž LED scénického osvetlenia KD
18.06.2018
pdf-icon16x16 55/2018 new-window Data Online, s.r.o. Dodávka a montáž bezpečnostných kamier
18.06.2018
pdf-icon16x16 54/2018 new-window M+M Martinec s.r.o. Dodávka a montáž oplotenia športového areálu
18.06.2018
pdf-icon16x16 53/2018 new-window Tibor Kostka USB
18.06.2018
pdf-icon16x16 52/2018 new-window Ing. Igor Doka Technický dozor
14.06.2018
pdf-icon16x16 51/2018 new-window Makyta Zdenek Osvetlenie okolo bytoviek
14.06.2018
pdf-icon16x16 50/2018 new-window LIM Po s.r.o. Súpisné čísla a orientačné čísla
05.06.2018
pdf-icon16x16 49/2018 new-window Ing. Bohdan Šály Geodetické zameranie ulice Lábska
28.05.2018
pdf-icon16x16 48/2018 new-window GEOŠ - geodetická kancelária Geodetické práce - vytýčenie hraníc pozemkov lokality Kultúrny dom a RKC
28.05.2018
pdf-icon16x16 47/2018 new-window GEOŠ - geodetická kancelária Geodetické práce - výškopis a polohopis - Kultúrny dom a okolie
28.05.2018
pdf-icon16x16 46/2018 new-window GEOŠ - geodetická kancelária Geometrický plán - cintorín a pomník
28.05.2018
pdf-icon16x16 45/2018 new-window GEOŠ - geodetická kancelária Geodetické práce
28.05.2018
pdf-icon16x16 44/2018 new-window Zvac Systems s.r.o. Zabezpečovací systém pre ČOV Zohor
28.05.2018
pdf-icon16x16 43/2018 new-window Z+M servis, spol. s r.o. Tonery
16.05.2018
pdf-icon16x16 42/2018 new-window Roman Polák Oprava klimatizácie - výmena kompresora v osobnom aute Škoda Octavia
03.05.2018
pdf-icon16x16 41/2018 new-window K-TRIDE spol. s r.o. Jarná preventívna deratizácia
30.04.2018
pdf-icon16x16 40/2018 new-window Radoslav Došek, Zemné a búracie práce Búranie plota
30.04.2018
pdf-icon16x16 39/2018 new-window Radoslav Došek, Zemné a búracie práce Búranie tribúny
30.04.2018
pdf-icon16x16 38/2018 new-window Adrián Fumač Výmena poškodeného kompresora
30.04.2018
pdf-icon16x16 37/2018 new-window EKOTEC spol. s r.o. Ročná kontrola multifunkčného ihriska 27.04.2018
pdf-icon16x16 36/2018 new-window MAXISPORTS, s.r.o. Stupne pre víť'azov
20.04.2018
pdf-icon16x16 35/2018 new-window Záhrada Zuzana Mulčovacia kôra
18.04.2018
pdf-icon16x16 34/2018 new-window Peter Hrehuš - First Aid Služba prvej pomoci na akciu "Športový deň 2018"
16.04.2018
pdf-icon16x16 33/2018 new-window Fcc Slovensko, s.r.o. Pristavenie 4 ks vel'koobjemových kontajnerov-Čistý Zohor
16.04.2018
pdf-icon16x16 32/2018 new-window Fcc Slovensko, s.r.o. Pristavenie 5 ks vel'koobjemových kontajnerov-zber objemného odpadu
16.04.2018
pdf-icon16x16 31/2018 new-window Novplasta, s.r.o. Výroba a dodanie vriec
13.04.2018
pdf-icon16x16 30/2018 new-window Záhrada Zuzana Výsadba v kvetináčov na Domkárskej ulici
12.04.2018
pdf-icon16x16 29/2018 new-window Makyta Zdenek Osvetlenie v parkových svietidiel na ulici Kvetná
12.04.2018
pdf-icon16x16 28/2018 new-window Makyta Zdenek Osvetlenie v parku pred pohostinstvom Kratochvíl
12.04.2018
pdf-icon16x16 27/2018 new-window lntersystem EU s.r.o. Laty na parkovú lavičku Zeus ll
12.04.2018
pdf-icon16x16 26/2018 new-window ESKO spol. s r.o. Štartovné čísla a papierové tašky
09.04.2018
pdf-icon16x16 25/2018 new-window LIM PO s.ľro. Súpisné a orientačné čísla
09.04.2018
pdf-icon16x16 24/2018 new-window LegalSoft s.r.o. Výstavné panele
05.04.2018
pdf-icon16x16 23/2018 new-window SABRINA MODELLE,s.r.o. Pracovný odev
03.04.2018
pdf-icon16x16 22/2018 new-window RM KOP, s.r.o. Vyčistenie prístrešku a zatmelenie spojov
26.03.2018
pdf-icon16x16 21/2018 new-window Mario Braunecker - Regálové systémy willi poháre s ciachom
19.03.2018
pdf-icon16x16 20/2018 new-window R-PROJECT INVEST, s.r.o. Projektové práce - rekonštrukcia Dolnej ulice
19.03.2018
pdf-icon16x16 19/2018 new-window INGSOL s.r.o. Projektová dokumentácia garáže požiarnej zbrojnice
19.03.2018
pdf-icon16x16 18/2018 new-window DOPRA-VIA a. s. Studená obalená zme s
19.03.2018
pdf-icon16x16 17/2018 new-window Ing. lgor Doka Služby technického dozoru na stavbe Rekonštrukcia chodníka - ul. Školská v obci Zohor
16.03.2018
pdf-icon16x16 16/2018 new-window lng. Peter Pokorný - VPDA Nové Zámky Obdĺžnikové kvetináče
15.03.2018
pdf-icon16x16 15/2018 new-window R-PROJECT INVEST, s.r.o. Dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu na rekonštrukciu Školskej ulice
14.03.2018
pdf-icon16x16 14/2018 new-window MPL-Plast, s.r.o. Vchodové dvere - tribúna MŠA
14.03.2018
pdf-icon16x16 13/2018 new-window T & B Ecogroup s. r. o. Kompletné vyčistenie vpustí
22.02.2018
pdf-icon16x16 12/2018 new-window MATGEO - Matúš Kollár Vypracovanie geometrického plánu
22.02.2018
pdf-icon16x16 11/2018 new-window SANAT HOLDING s.r.o. Solárne osvetlenie 
08.02.2018
pdf-icon16x16 10/2018 new-window Spolok Dychová hudba Vištučanka Zabezpečenie hudobnej produkcie
08.02.2018
pdf-icon16x16 9/2018 new-window Pavol Székely Servis kotla na Ocu a v KD
07.02.2018
pdf-icon16x16 8/2018 new-window Z+M servis, spol. s r.o.
Tonery
24.01.2018
pdf-icon16x16 7/2018 new-window Tibor Kostka
Dodávka a inštalácia multifunkčného zariadenia
16.01.2018
pdf-icon16x16 6/2018 new-window R-PROJECT INVEST, s.r.o.
Projektové práce
12.01.2018
pdf-icon16x16 5/2018 new-window FCC Slovensko, s.r.o.
Kontajner
11.01.2018
pdf-icon16x16 4/2018 new-window DOKARO, v.d.
Vsak dažďovej vody
10.01.2018
pdf-icon16x16 3/2018 new-window Ing. Igor Doka
Inžinierska činnosť
08.01.2018
pdf-icon16x16 2/2018 new-window FCC Slovensko, s.r.o.
Kontajner
08.01.2018
pdf-icon16x16 1/2018 new-window Tibor Kostka
Dodávka a inštalácia PC
05.01.2018
Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie