Elektronické služby

zohor es

Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Úvod  Samospráva  Zverejnené dokumenty  Zverejnené objednávky 2018

Zverejnené objednávky 2018

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Poradové
číslo
Dodávateľ Popis Zverejnená
dňa
pdf-icon16x16 35/2018 new-window Záhrada Zuzana Mulčovacia kôara
18.04.2018
pdf-icon16x16 34/2018 new-window Peter Hrehuš - First Aid Služba prvej pomoci na akciu "Športový deň 2018"
16.04.2018
pdf-icon16x16 33/2018 new-window Fcc Slovensko, s.r.o. Pristavenie 4 ks vel'koobjemových kontajnerov-Čistý Zohor
16.04.2018
pdf-icon16x16 32/2018 new-window Fcc Slovensko, s.r.o. Pristavenie 5 ks vel'koobjemových kontajnerov-zber objemného odpadu
16.04.2018
pdf-icon16x16 31/2018 new-window Novplasta, s.r.o. Výroba a dodanie vriec
13.04.2018
pdf-icon16x16 30/2018 new-window Záhrada Zuzana Výsadba v kvetináčov na Domkárskej ulici
12.04.2018
pdf-icon16x16 29/2018 new-window Makyta Zdenek Osvetlenie v parkových svietidiel na ulici Kvetná
12.04.2018
pdf-icon16x16 28/2018 new-window Makyta Zdenek Osvetlenie v parku pred pohostinstvom Kratochvíl
12.04.2018
pdf-icon16x16 27/2018 new-window lntersystem EU s.r.o. Laty na parkovú lavičku Zeus ll
12.04.2018
pdf-icon16x16 26/2018 new-window ESKO spol. s r.o. Štartovné čísla a papierové tašky
09.04.2018
pdf-icon16x16 25/2018 new-window LIM PO s.ľro. Súpisné a orientačné čísla
09.04.2018
pdf-icon16x16 24/2018 new-window LegalSoft s.r.o. Výstavné panele
05.04.2018
pdf-icon16x16 23/2018 new-window SABRINA MODELLE,s.r.o. Pracovný odev
03.04.2018
pdf-icon16x16 22/2018 new-window RM KOP, s.r.o. Vyčistenie prístrešku a zatmelenie spojov
26.03.2018
pdf-icon16x16 21/2018 new-window Mario Braunecker - Regálové systémy willi poháre s ciachom
19.03.2018
pdf-icon16x16 20/2018 new-window R-PROJECT INVEST, s.r.o. Projektové práce - rekonštrukcia Dolnej ulice
19.03.2018
pdf-icon16x16 19/2018 new-window INGSOL s.r.o. Projektová dokumentácia garáže požiarnej zbrojnice
19.03.2018
pdf-icon16x16 18/2018 new-window DOPRA-VIA a. s. Studená obalená zme s
19.03.2018
pdf-icon16x16 17/2018 new-window Ing. lgor Doka Služby technického dozoru na stavbe Rekonštrukcia chodníka - ul. Školská v obci Zohor
16.03.2018
pdf-icon16x16 16/2018 new-window lng. Peter Pokorný - VPDA Nové Zámky Obdĺžnikové kvetináče
15.03.2018
pdf-icon16x16 15/2018 new-window R-PROJECT INVEST, s.r.o. Dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu na rekonštrukciu Školskej ulice
14.03.2018
pdf-icon16x16 14/2018 new-window MPL-Plast, s.r.o. Vchodové dvere - tribúna MŠA
14.03.2018
pdf-icon16x16 13/2018 new-window T & B Ecogroup s. r. o. Kompletné vyčistenie vpustí
22.02.2018
pdf-icon16x16 12/2018 new-window MATGEO - Matúš Kollár Vypracovanie geometrického plánu
22.02.2018
pdf-icon16x16 11/2018 new-window SANAT HOLDING s.r.o. Solárne osvetlenie 
08.02.2018
pdf-icon16x16 10/2018 new-window Spolok Dychová hudba Vištučanka Zabezpečenie hudobnej produkcie
08.02.2018
pdf-icon16x16 9/2018 new-window Pavol Székely Servis kotla na Ocu a v KD
07.02.2018
pdf-icon16x16 8/2018 new-window Z+M servis, spol. s r.o.
Tonery
24.01.2018
pdf-icon16x16 7/2018 new-window Tibor Kostka
Dodávka a inštalácia multifunkčného zariadenia
16.01.2018
pdf-icon16x16 6/2018 new-window R-PROJECT INVEST, s.r.o.
Projektové práce
12.01.2018
pdf-icon16x16 5/2018 new-window FCC Slovensko, s.r.o.
Kontajner
11.01.2018
pdf-icon16x16 4/2018 new-window DOKARO, v.d.
Vsak dažďovej vody
10.01.2018
pdf-icon16x16 3/2018 new-window Ing. Igor Doka
Inžinierska činnosť
08.01.2018
pdf-icon16x16 2/2018 new-window FCC Slovensko, s.r.o.
Kontajner
08.01.2018
pdf-icon16x16 1/2018 new-window Tibor Kostka
Dodávka a inštalácia PC
05.01.2018
Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie