Elektronické služby

zohor es

Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Úvod  Samospráva  Zverejnené dokumenty  Zverejnené zmluvy 2017

Zverejnené zmluvy 2017

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Poradové
číslo
Zmluvný
partner
Popis Zverejnená
dňa
Platná
do
pdf-icon16x16 83/2017 new-window MV SR Okresný úrad Bratislava
Zmluva o poskytnutí dotácie 31.12.2017 -
pdf-icon16x16 82/2017 new-window SR Okresný súd Malacky
Darovacia zmluva 14.12.2017 -
pdf-icon16x16 81/2017 new-window Bernardína Mifkovičová Dodatok k Zmluve 14.12.2017 -
pdf-icon16x16 80/2017 new-window Ing. Jakub Gerthfer - REPARAF
Dodatok k Zmluve 13.12.2017 -
pdf-icon16x16 79/2017 new-window Lomtec.com a.s. Zmluva o poskytovaní elektronických služieb
13.12.2017 -
pdf-icon16x16 78/2017 new-window Prima banka Slovensko, a.s. Zmluva o bežnom účte 12.12.2017 -
pdf-icon16x16 77/2017 new-window ZSE Energia, a.s. Zmluva o združenej dodávke elektriny
06.12.2017 -
pdf-icon16x16 76/2017 new-window Západoslovenská distribučná, a.s. Zmluva o pripojení
27.11.2017 -
pdf-icon16x16 75/2017 new-window JOHNNY SERVIS s.r.o. Zmluva o prenájme
22.11.2017 -
pdf-icon16x16 74/2017 new-window KBZ s.r.o. Dodatok k Zmluve na vykonávanie zberu a výkupu a na prepravu komunálnych odpadov
16.11.2017 -
pdf-icon16x16 73/2017 new-window Ján Granec Zmluva o poskytnutí služby
14.11.2017 -
pdf-icon16x16 72/2017 new-window Ing. Igor Doka Zmluva o poskytnutí služby
31.10.2017 -
pdf-icon16x16 71/2017 new-window CESTY NITRA, a.s. Zmluva o dielo
30.10.2017 -
pdf-icon16x16 70/2017 new-window Lukáš Dinuš Zámenná zmluva
27.10.2017 -
pdf-icon16x16 69/2017 new-window MINI BAND Zmluva o účinkovaní  
25.10.2017 -
pdf-icon16x16 68/2017 new-window Ing. Ivan Mackovič, Ing. Mária Mackovičová Kúpna zmluva
24.10.2017 -
pdf-icon16x16 67/2017 new-window Milan Rendek Kúpna zmluva
20.10.2017 -
pdf-icon16x16 66/2017 new-window Jarmila Rybárová Zmluva o prepožičaní hrobového miesta  
19.10.2017 -
pdf-icon16x16 65/2017 new-window AGROTEC Slovensko s.r.o. Kúpna zmluva
18.10.2017 -
pdf-icon16x16 64/2017 new-window Šáchor OZ Zmluva o organizačnom zbezpečení
27.09.2017 -
pdf-icon16x16 63/2017 new-window VONIČKA V-BAND Zmluva o účinkovaní
23.09.2017 -
pdf-icon16x16 62/2017 new-window REQUIEM Zmluva o účinkovaní
23.09.2017 -
pdf-icon16x16 61/2017 new-window BUKASOVÝ MASÍV Zmluva o účinkovaní
23.09.2017 -
pdf-icon16x16 60/2017 new-window MUDr. Elena Slobodová Dodatok k zmluve o nájme
21.09.2017 -
pdf-icon16x16 59/2017 new-window Centrálna záchranná služba Zmluva o výpožičke priestorov
20.09.2017 -
pdf-icon16x16 58/2017 new-window Bratislavský samosprávny kraj Zmluva o poskytnutí dotácie  
12.09.2017 -
pdf-icon16x16 57/2017 new-window Bratislavský samosprávny kraj Zmluva o poskytnutí dotácie  
12.09.2017 -
pdf-icon16x16 56/2017 new-window Bratislavský samosprávny kraj Zmluva o poskytnutí dotácie  
12.09.2017 -
pdf-icon16x16 55/2017 new-window Bratislavský samosprávny kraj Zmluva o poskytnutí dotácie
12.09.2017 -
pdf-icon16x16 54/2017 new-window Bratislavský samosprávny kraj Zmluva o poskytnutí dotácie  
12.09.2017 -
pdf-icon16x16 53/2017 new-window Iveta Bučková, Mgr. Mária Andrášiová Kúpna zmluva  
12.09.2017 -
pdf-icon16x16 52/2017 new-window DOKARO výrobné družstvo Zmluva o dielo  
08.09.2017 -
pdf-icon16x16 51/2017 new-window Andrea Goliašová Zmluva o prepožičaní hrobového miesta  
24.08.2017 -
pdf-icon16x16 50/2017 new-window MPL-plast, s.r.o. Zmluva o dielo
24.08.2017 -
pdf-icon16x16 49/2017 new-window DOKARO výrobné družstvo Zmluva o dielo
31.07.2017 -
pdf-icon16x16 48/2017 new-window Pavol Hubek Kúpna zmluva
25.07.2017 -
pdf-icon16x16 47/2017 new-window Margita Bertovičová Zmluva o prepožičaní hrobového miesta
18.07.2017 -
pdf-icon16x16 46/2017 new-window Jozefína Poláková Zmluva o prepožičaní hrobového miesta  
18.07.2017 -
pdf-icon16x16 45/2017 new-window MINI BAND Zmluva o účinkovaní
18.07.2017 -
pdf-icon16x16 44/2017 new-window OZ Pollák Band Zmluva o účinkovaní
18.07.2017 -
pdf-icon16x16 43/2017 new-window Country OUKEY Zmluva o účinkovaní  
18.07.2017 -
pdf-icon16x16 42/2017 new-window Detská hudobná skupina VEGA Zmluva o účinkovaní
18.07.2017 -
pdf-icon16x16 41/2017 new-window DH Zóhranka Zmluva o účinkovaní
18.07.2017 -
pdf-icon16x16 40/2017 new-window SOZA Hromadná licenčná zmluva
18.07.2017 -
pdf-icon16x16 39/2017 new-window KAMENÁRSTVO ŠAMORÍN, s.r.o. Zmluva o dielo
18.07.2017 -
pdf-icon16x16 38/2017 new-window Premier Consulting EU, s.r.o. Zmluva o dielo
10.07.2017 -
pdf-icon16x16 37/2017 new-window HUMANA People to People Slovakia o.z. Zmluva o humanitárnej zbierke
30.06.2017 -
pdf-icon16x16 36/2017 new-window Ekocharita Slovensko Slovensku OZ Zmluva o zabezpečení
26.06.2017 -
pdf-icon16x16 35/2017 new-window Nadácia SPP Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
22.06.2017 -
pdf-icon16x16 34/2017 new-window Ministerstvo vnútra SR Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
19.06.2017 -
pdf-icon16x16 33/2017 new-window OZ Mažoretky ELLA Malacky Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie
16.06.2017 -
pdf-icon16x16 32/2017 new-window Akademický sochár Alojz Drahoš, PhD. Dodatok k Zmluve o vytvorení autorského diela
15.06.2017 -
pdf-icon16x16 31/2017 new-window OZ Tenisový klub Zohor Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie
13.06.2017 -
pdf-icon16x16 30/2017 new-window MONTFIX, s.r.o. Zmluva o dielo
09.06.2017 -
pdf-icon16x16 29/2017 new-window Bytecheck SK, s.r.o. Zmluva o zistení skutočného stavu nehnuteľnosti
09.06.2017 -
pdf-icon16x16 28/2017 new-window AUTOPARKY SK, s.r.o. Kúpna zmluva
08.06.2017 -
pdf-icon16x16 27/2017 new-window Dobrovoľná požiarna ochrana SR Zmluva o poskytnutí dotácie
01.06.2017 -
pdf-icon16x16 26/2017 new-window ČSOB Poisťovňa, a.s. Poistná zmluva
24.05.2017 -
pdf-icon16x16 25/2017 new-window Juraj Trebula
Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu
17.05.2017 -
pdf-icon16x16 24/2017 new-window DS-projekt s.r.o.
Zmluva o dielo
12.05.2017 -
pdf-icon16x16 23/2017 new-window OZ Cirkevný spevácky zbor GLÓRIA
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie  
09.05.2017 -
pdf-icon16x16 22/2017 new-window MONTFIX, s.r.o.
Zmluva o dielo
04.05.2017 -
pdf-icon16x16 21/2017 new-window Materské centrum Motýlik
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie  
18.04.2017 -
pdf-icon16x16 20/2017 new-window Lucia Šcerbová
Zmluva o prepožičaní hrobového miesta
11.04.2017 -
pdf-icon16x16 19/2017 new-window Futbalový klub FC ZOHOR
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie
04.04.2017 -
pdf-icon16x16 18/2017 new-window PREVAX s.r.o. Zmluva o poskytovaní poradenských a konzultačných služieb
31.03.2017 -
pdf-icon16x16 17/2017 new-window AUTOPARKY SK, s.r.o. Zmluva o zriadení vecných bremien
29.03.2017 -
pdf-icon16x16 16/2017 new-window AUTOPARKY SK, s.r.o.
Kúpna zmluva
29.03.2017 -
pdf-icon16x16 15/2017 new-window Miestna organizácia Jednoty dôchodcov v Zohore
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie
29.03.2017 -
pdf-icon16x16 14/2017 new-window OZ ROCONABA
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie
20.03.2017 -
pdf-icon16x16 13/2017 new-window Rímskokatolická cirkev, farnosť Zohor
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie
16.03.2017 -
pdf-icon16x16 12/2017 new-window Združenie Šáchor
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie
16.03.2017 -
pdf-icon16x16 11/2017 new-window Milan Kimlička
Zmluva o dielo
15.03.2017 -
pdf-icon16x16 10/2017 new-window ČSOB Poisťovňa, a.s.
Poistná zmluva
10.03.2017 -
pdf-icon16x16 9/2017 new-window SOZA
Hromadná licenčná zmluva
09.03.2017 -
pdf-icon16x16 8/2017 new-window DH Záhorienka
Zmluva o účinkovaní
02.03.2017 -
pdf-icon16x16 7/2017 new-window LOFOŠI
Zmluva o účinkovaní
02.03.2017 -
pdf-icon16x16 6/2017 new-window QADRA PLUS, s.r.o.
Zmluva o poskytovaní služieb
09.02.2017 -
pdf-icon16x16 5/2017 new-window HKP Legal, s.r.o.
Zmluva o poskytnutí právnych služieb
06.02.2017 -
pdf-icon16x16 4/2017 new-window Občianske združenie Zohorské ozveny
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie
02.02.2017 -
pdf-icon16x16 3/2017 new-window Mária Grígelová
Kúpna zmluva
17.01.2017 -
pdf-icon16x16 2/2017 new-window Západoslovenská distribučná, a.s.
Zmluva o pripojení
11.01.2017 -
pdf-icon16x16 1/2017 new-window Západoslovenská distribučná, a.s. Zmluva o pripojení
11.01.2017 -
Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie