Elektronické služby

zohor es

Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Úvod  Samospráva  Zverejnené dokumenty  Zverejnené zmluvy 2014

Zverejnené zmluvy 2014

2016 2015 2014 2013 2012 2011
Poradové
číslo
Zmluvný
partner
Popis Zverejnená
dňa
Platná
do
pdf-icon16x16 91/2014 new-window LUKA TEAM s.r.o. Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní služieb BOZP a PO
31.12.2014 -
pdf-icon16x16 90/2014 new-window Slovenská sporitelňa, a.s. Zmluva o ručení
31.12.2014 -
pdf-icon16x16 89/2014 new-window Slovenská sporitelňa, a.s. Zmluva o úvere
31.12.2014 -
pdf-icon16x16 88/2014 new-window NOVOTA ART, s.r.o. Zmluva o dielo
31.12.2014 -
pdf-icon16x16 87/2014 new-window Profesionálny register s.r.o. Zmluva o reklame
30.12.2014 -
pdf-icon16x16 86/2014 new-window Ministerstvo  životného prostredia Slovenskej republiky Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 29.12.2014 -
pdf-icon16x16 85/2014 new-window .A.S.A. Slovensko spol. s r.o. Dodatok k Zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a objemným odpadom  
23.12.2014 -
pdf-icon16x16 84/2014 new-window Zdeněk Makyta Zmluva o oprave a údržbe verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu v obci Zohor
17.12.2014 -
pdf-icon16x16 83/2014 new-window BVS, a. s. Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd  
15.12.2014 -
pdf-icon16x16 82/2014 new-window ZSE Energia, a. s. Zmluva o združenej dodávke elektriny  
10.12.2014 -
pdf-icon16x16 81/2014 new-window ZSE Energia, a. s. Zmluva o združenej dodávke elektriny
10.12.2014 -
pdf-icon16x16 80/2014 new-window Ing. Terézia Davidová Dodatok č. 1 k Zmluve o obstarávaní územnoplánovacej dokumentácie  
09.12.2014 -
pdf-icon16x16 79/2014 new-window ŽSR, Bratislava Nájomná zmluva
24.11.2014 -
pdf-icon16x16 78/2014 new-window Magdaléna Vrablecová, Silvia Vrablecová, Peter Vrablec Darovacia zmluva
24.11.2014 -
pdf-icon16x16 77/2014 new-window Branislav Netri, Zuzana Netriová Kúpna zmluva
24.11.2014 -
pdf-icon16x16 76/2014 new-window Hydroflex, s. r. o. Zmluva o dielo
18.11.2014 -
pdf-icon16x16 75/2014 new-window PhDr. Renáta Šidlovská - ŠIRECOM Zmluva o poskytnutí služby
15.11.2014 -
pdf-icon16x16 74/2014 new-window Mini Band Zmluva o účinkovaní
25.10.2014 -
pdf-icon16x16 73/2014 new-window Pavol Škrovan, Anna Škrovanová Kúpna zmluva  
24.10.2014 -
pdf-icon16x16 72/2014 new-window Pavol Tomášek Kúpna zmluva  
24.10.2014 -
pdf-icon16x16 71/2014 new-window Západoslovenská distribučná, a.s. Zmluva o zriadení vecných bremien
15.10.2014 -
pdf-icon16x16 70/2014 new-window ARATRON ASPIS Zmluva o účinkovaní
13.10.2014 -
pdf-icon16x16 69/2014 new-window Robert Dinuš - Pohrebníctvo SOLAMEN Zmluva o výpožičke NP a zabezpečenie činností s prevádzkovaním 
30.09.2014 -
pdf-icon16x16 68/2014 new-window SENIOR ZOHOR n. o. Zmluva o nájme NP
22.09.2014 -
pdf-icon16x16 67/2014 new-window PREVAX s.r.o. Zmluva o poskytovaní poradenských a konzltačných služieb
09.09.2014 -
pdf-icon16x16 66/2014 new-window BSK Kúpna zmluva
09.09.2014 -
pdf-icon16x16 65/2014 new-window ZSE Energia, a.s. Zmluva o združenej dodávke elektriny
02.09.2014 -
pdf-icon16x16 64/2014 new-window AMIrec s.r.o. Zmluva o poskytnutí služby
21.08.2014 -
pdf-icon16x16 63/2014 new-window SOZA Hromadná licenčná zmluva  
23.07.2014 -
pdf-icon16x16 62/2014 new-window OZ Tenisový klub Zohor Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie  
18.07.2014 -
pdf-icon16x16 61/2014 new-window Materské centrum Motýlik Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie  
18.07.2014 -
pdf-icon16x16 60/2014 new-window Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
16.07.2014 -
pdf-icon16x16 59/2014 new-window Veselá muzika Zmluva o účinkovaní
15.07.2014 -
pdf-icon16x16 58/2014 new-window IVeS Zmluva o dielo
15.07.2014 -
pdf-icon16x16 57/2014 new-window Anna Antalová
Zmluva o prepožičaní hrobového miesta na cintoríne v obci Zohor
15.07.2014 -
pdf-icon16x16 56/2014 new-window Prima banka Slovensko, a. s. Zmluva o termínovanom úvere č. 17/002/14 Dodatok č. 1
03.07.2014 -
pdf-icon16x16 55/2014 new-window Swietelsky-Slovakia, spol. s r.o. Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo 
30.06.2014 -
pdf-icon16x16 54/2014 new-window Hydroflex, s. r. o. Zmluva o dielo  
24.06.2014 -
pdf-icon16x16 53/2014 new-window Obec Lozorno
Dodatok k Zmluve o poskytnutí služieb v obci Zohor  
16.06.2014 -
pdf-icon16x16 52/2014 new-window Prespolanka
Zmluva o účinkovaní
 

15.06.2014 -
pdf-icon16x16 51/2014 new-window Veselá muzika
Zmluva o účinkovaní  
14.06.2014 -
pdf-icon16x16 50/2014 new-window SHŠ TAURUS ATER
Zmluva o účinkovaní
 
 

14.06.2014 -
pdf-icon16x16 49/2014 new-window Hudobná skupina MINI BAND
Zmluva o účinkovaní  
14.06.2014 -
pdf-icon16x16 48/2014 new-window Skupina OUKEY
Zmluva o dielo
14.06.2014 -
pdf-icon16x16 47/2014 new-window Slovenské národné múzeum
Zmluva o výpožičke  
12.06.2014 -
pdf-icon16x16 46/2014 new-window Swietelsky-Slovakia, spol. s r.o.
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
12.06.2014 -
pdf-icon16x16 45/2014 new-window MPA SERVICE s.r.o.
Zmluva - prenájom a servis mobilných WC
12.06.2014 -
pdf-icon16x16 44/2014 new-window Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Dohoda uzatvorená podľa zákona č. 417 2013 Z. z.
20.05.2014 -
pdf-icon16x16 43/2014 new-window Bc. Jana Ščepánková
Kúpna zmluva 
16.05.2014 -
pdf-icon16x16 42/2014 new-window MS Slovenského červeného kríža Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie
16.05.2014 -
pdf-icon16x16 41/2014 new-window OZ Glória
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie
16.05.2014 -
pdf-icon16x16 40/2014 new-window Zlatica Fošnárová
Zmluva o nájme pozemku
15.05.2014 -
pdf-icon16x16 39/2014 new-window ČSOB Poisťovňa, a.s.
Poistná zmluva
14.05.2014 -
pdf-icon16x16 38/2014 new-window Martin Grelik, BRC - services
Prenájom zvukovej a svetelnej techniky
12.05.2014 -
pdf-icon16x16 37/2014 new-window Mgr. Oľga Drahošová
Vydavateľská licenčná zmluva
09.05.2014 -
pdf-icon16x16 36/2014 new-window Milan Kimlička
Zmluva o dielo
02.05.2014 -
pdf-icon16x16 35/2014 new-window Libor Matlovič Zámočníctvo
Zmluva o dielo
30.04.2014 -
pdf-icon16x16 34/2014 new-window Občianske združenie ROCONABA
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie
30.04.2014 -
pdf-icon16x16 33/2014 new-window Rímskokatolícka cirkev, farnosť Zohor
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie
29.04.2014 -
pdf-icon16x16 32/2014 new-window Občianske združenie Zohorské ozveny
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie
29.04.2014 -
pdf-icon16x16 31/2014 new-window Združenie ŠÁCHOR
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie
29.04.2014 -
pdf-icon16x16 30/2014 new-window Ing. Jakub Gerthofer REPARAF
Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve
14.04.2014 -
pdf-icon16x16 29/2014 new-window regionPRESS, s. r. o.
Zmluva o inzercii
09.04.2014 -
pdf-icon16x16 28/2014 new-window TOPSET Solutions, s. r. o.
Dodatok k Zmluve o aktualizácii programov
09.04.2014 -
pdf-icon16x16 27/2014 new-window Obec Lozorno
Dodatok k Zmluve o poskytnutí služieb v obci Zohor
08.04.2014 -
pdf-icon16x16 26/2014 new-window Miestna organizácia Jednoty dôchodcov v Zohore Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie
08.04.2014 -
pdf-icon16x16 25/2014 new-window Prima banka Slovensko, a. s.
Zmluva o termínovanom úvere
04.04.2014 -
pdf-icon16x16 24/2014 new-window Prima banka Slovensko, a. s. Zmluva o Municipálnom úvere
04.04.2014 -
pdf-icon16x16 23/2014 new-window Futbalový klub FC  Zohor
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie
01.04.2014 -
pdf-icon16x16 22/2014 new-window Ge-Va, s.r.o.
Zmluva o dielo
01.04.2014 -
pdf-icon16x16 21/2014 new-window Paintballový klub Zohor
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie
01.04.2014 -
pdf-icon16x16 20/2014 new-window Data Online spol. s r.o.
Zmluva o poskytovaní priebežnej starostlivosti a zabezpečenia web portálu obce Zohor
31.03.2014 -
pdf-icon16x16 19/2014 new-window ZSE Energia, a.s.
Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny
13.03.2014 -
pdf-icon16x16 18/2014 new-window ZSE Energia, a.s. Zmluva o združenej dodávke elektriny
13.03.2014 -
pdf-icon16x16 17/2014 new-window Mgr. Martin Macejka
Vydavateľská licenčná zmluva
12.03.2014 -
pdf-icon16x16 16/2014 new-window Mgr. Pavol Vrablec
Vydavateľská licenčná zmluva
12.03.2014 -
pdf-icon16x16 15/2014 new-window LAVIA, s.r.o. Dohoda o financovaní
07.03.2014 -
pdf-icon16x16 14/2014 new-window Vľúdnosť - Venia, n.o.
Zmluva o poskytovaní opatrovateľskej služby
05.03.2014 -
pdf-icon16x16 13/2014 new-window PhDr. Kristian Elschek, CSc.
Vydavateľská licenčná zmluva
03.03.2014 -
pdf-icon16x16 12/2014 new-window Ateliér Olympia, s.r.o.
Zmluva o dielo
24.02.2014 -
pdf-icon16x16 11/2014 new-window LAVIA, s.r.o.
Dohoda o financovaní
24.02.2014 -
pdf-icon16x16 10/2014 new-window eGov Systems spol. s r.o.
Zmluva o poskytovaní služieb
22.02.2014 -
pdf-icon16x16 09/2014 new-window JUDr. Ján Pavlík, Matúš Mindák, Ateliér Olympia, s.r.o.
Dohoda o financovaní
21.02.2014 -
pdf-icon16x16 08/2014 new-window Ing. Terézia Davidová
Zmluva o obstarávaní územnoplánovacej dokumentácie
21.02.2014 -
pdf-icon16x16 07/2014 new-window Bau3Mex a.s.
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo
14.02.2014 -
pdf-icon16x16 06/2014 new-window Ilona Galbová
Zmluva o prepožičaní hrobového miesta na cintoríne v obci Zohor
12.02.2014 -
pdf-icon16x16 05/2014 new-window .A.S.A. Slovensko spol. s r.o.
Dodatok k Zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a objemným odpadom
10.02.2014 -
pdf-icon16x16 04/2014 new-window STRABAG s.r.o. Zmluva o dielo
31.01.2014 -
pdf-icon16x16 03/2014 new-window Alojz Ožvold Kúpna zmluva
28.01.2014 -
pdf-icon16x16 02/2014 new-window Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Zmluva o užívaní vymedzených úsekov ciest v Režime predplateného mýta, Zmluva o poskytnutí palubnej jednotky v Režime predplateného mýta
09.01.2014 -
pdf-icon16x16 01/2014 new-window GREENBOX atelier, s.r.o. Zmluva o vykonávaní autorského dozoru a činnosti autorizovaného krajinného architekta a o poskytnutí súvisiacich architektonických služieb pri výstavbe autorského diela
07.01.2014 -
Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie