Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

úvod  Samospráva  Základné dokumenty  Verejné obstarávanie  2021  Zákazky s nízkou hodnotou

 

Verejné obstarávanie 2021

Zákazky s nízkou hodnotou

Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy na prenájom časti pozemku parcela registra "C" KN parc. č. 843/7 a časti pozemku parcela registra "C" KN parc. č. 843/19

Veľkosť Popis Dátum
2 MB Obchodná verejná súťaž 14.01.2021
252 kB Príloha č. 1 - zameranie 14.01.2021
291 Kb Príloha č. 2 - zákres 14.01.2021
20 kB Príloha č. 3 Návrh na plnenie kritérií (Krycí list ponuky) 14.01.2021

Dodávka elektrickej energie pre obec Zohor

Veľkosť Popis Dátum
46 kB Výzva na predloženie ponuky 14.01.2021
446 kB Prehľad odberných miest 14.01.2021
Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie